قیمت یورو امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت معاملاتی یورو در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد.

قیمت یورو امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، «یورو» یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو از ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است. ایران در برخی از مبادلات تجاری خود با کشورهای اروپایی و آسیایی از ارز یورو استفاده می‌کند.

۳۱ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۱ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۳۱ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۳۰ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۰ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان برای فروش اعلام شد

۳۰ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۴۶۶ ۲۸۸۳۳۵

۲۹ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۹ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۹ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۴۶۶ ۲۸۸۳۳۵

۲۸ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۸ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۸ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۲۷ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۷ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۲۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۷ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۳۶۶ ۲۸۸۲۳۴

۲۴ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۴ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۴ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۲۳ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۳ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۳ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۲۲ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۲ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۲ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۲۱ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۱ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش اعلام شد

۲۱شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۶۴۲۵

۲۰ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۰ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش اعلام شد

۲۰ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۶۴۲۵

۱۹ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۹ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش اعلام شد

۱۹ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۶۴۲۵

۱۷ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۷ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۷۲ تومان برای فروش اعلام شد

۱۷ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۸۷۹ ۲۸۵۷۲۲

۱۶ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۶ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۷۲ تومان برای فروش اعلام شد

۱۶ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۸۷۹ ۲۸۵۷۲۲

۱۵ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۵ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۹۰ تومان برای فروش اعلام شد

۱۵ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۰۰۹۳ ۲۸۲۹۰۸

۱۴ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۴ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۹۰ تومان برای فروش اعلام شد

۱۴ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۰۰۹۳ ۲۸۲۹۰۸

۱۳ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۳ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۱۵۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۴۴۱ تومان برای فروش اعلام شد

۱۳ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۱۵۸۵ ۲۸۴۴۱۵

۱۲ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۲ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۳۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۲۰ تومان برای فروش اعلام شد

۱۲ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۳۷۱ ۲۸۵۲۰۹

۱۰ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۰ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۴۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۳۰ تومان برای فروش اعلام شد

۱۰ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۴۷۱ ۲۸۵۳۰۹

۹ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۹ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۴۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۳۲  تومان برای فروش اعلام شد

۹ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۴۸۱ ۲۸۵۳۲۰

۸ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۸ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۷۲ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۵۷ تومان برای فروش اعلام شد

۸ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۷۲۹ ۲۸۵۵۷۱

۷ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۷ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان برای فروش اعلام شد

۷ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۵۸۰ ۲۸۵۴۲۰

۶ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۶ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۶ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۵ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۵ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۶۶ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۲۸۲ تومان برای خرید اعلام شد

۵ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۸۲۶ ۲۸۵۶۶۸

۳ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۶۶ تومان برای فروش و ۲۸  هزار و ۲۸۲ تومان برای خرید اعلام شد

۳ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۸۲۶ ۲۸۵۶۶۸

۲ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان برای خرید اعلام شد

۲ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۲۵۸۰ ۲۸۵۴۲۰

۱ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۲۴۰ تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۹۵۹ تومان برای خرید اعلام شد

۱ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۷۹۵۹۵ ۲۸۲۴۰۵

۳۱ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۱ مرداد ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۴۱ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۵۹ تومان برای خرید اعلام شد

۳۱ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۰۵۹۰ ۲۸۳۴۱۰

۳۰ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۰ مرداد ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۱۵ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۷۲۶ تومان برای خرید اعلام شد

۳۰ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۲۶۶ ۲۹۰۱۵۴

۲۹ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۹ مرداد ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۴۴ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۷۵۵ تومان برای خرید اعلام شد

۲۹ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۵۵۵ ۲۹۰۴۴۵

۲۷ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۷ مرداد ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۹۶ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۷۰۷ تومان برای خرید اعلام شد

۲۷ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۰۷۷ ۲۸۹۹۶۳

۲۶ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۶ مرداد ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۹۶ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۷۰۷ تومان برای خرید اعلام شد

۲۶ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۰۷۷ ۲۸۹۹۶۳

۲۵ مرداد

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۵ مرداد ماه  در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۶۸ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۶۷۹ تومان برای خرید اعلام شد

۲۵ مرداد
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۷۹۹ ۲۸۹۶۸۱
ارسال نظر