اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۱۳ اسفند ماه / میانگین بازده تا سررسید گام، ۳۳.۳ درصد

در معاملات امروز، ۳۶۷ میلیارد تومان اوراق گام با میانگین بازده تا سررسید ۳۳.۳ درصد معامله شد که ۶ درصد بالاتر از میانگین نرخ اخزای با سررسید کمتر از یک‌سال است.

گزارش بازار بدهی ۱۳ اسفند ماه / میانگین بازده تا سررسید گام، ۳۳.۳ درصد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۸۶ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۲۷ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۸۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۷۵۸ و ۳۶۷ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 13 اسفند ماه

گزارش بازار بدهی 13 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 13 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 13 اسفند ماه3

اوراق اراد/افاد به ارزش ۷۵۸ میلیارد تومان و با نرخ ۱۸.۹ الی ۲۶.۸ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۳۶۷ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳.۳ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ارزش معاملات ناچیزی داشتند.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۶ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 13 اسفند ماه4

ارسال نظر
ارسال نظر