اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۱۰ اسفند ماه / معاملات کم رمق اخزا

در معاملات امروز، اوراق اخزا تنها ۸۴ میلیارد تومان معامله شدند که کمتر از میانگین روزانه این اوراق است. در طرف دیگر اما وضعیت معاملات اوراق اراد/افاد و شرکتی کاملا متفاوت بود و این اوراق به ترتیب بالغ بر ۱.۶ و ۲.۳ همت معامله شدند که ارقام قابل توجهی هستند.

گزارش بازار بدهی ۱۰ اسفند ماه / معاملات کم رمق اخزا

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۸۴ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۳۵ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۸.۱۲ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۱۶۲۵ و ۱۹۱ میلیارد تومان معامله انجام شد. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ارزش معاملات قابل توجه ۲۳۳۴ میلیارد تومانی را ثبت کردند.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 10 اسفند ماه

گزارش بازار بدهی 10 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 10 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 10 اسفند ماه3

اوراق اراد/افاد به ارزش ۱۶۲۵ میلیارد تومان و با نرخ ۱۶.۷ الی ۲۶.۹ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ارزش معاملات قابل توجه  ۲۳۳۴ میلیارد تومانی ثبت کردند که سه نماد صخوز۴۲ ، صخوز ۰۰۴۲، صخوز ۰۴۱۲ با مجموع ۱۸۷۵ میلیارد تومان و نرخ ۱۹.۲ بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۶ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 10 اسفند ماه4

ارسال نظر
ارسال نظر