اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۲۵ بهمن ماه/ اختلاف نرخ گام و اخزا، ۵.۵ درصد!

در معاملات امروز، اوراق اخزا به ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان معامله شدند که دو برابر روز گذشته بود. اوراق گام نیز با میانگین نرخ بازدهی تا سررسید ۳۲.۲۲ درصدی معامله شدند که از میانگین نرخ اخزای با سررسید کمتر از یک‌سال، ۵.۵ درصد بالاتر بود.

گزارش بازار بدهی ۲۵ بهمن ماه/ اختلاف نرخ گام و اخزا، ۵.۵ درصد!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۸۵ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۶.۷ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۵ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد ، گام و اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز به ترتیب ۳۹۱ ، ۲۲۸ و ۹۹ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات(میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش 1

گزارش 2

گزارش 3

گزارش 4

اوراق اراد به ارزش ۳۹۱ میلیارد تومان و با نرخ ۱۵.۶ الی ۲۶.۵ درصد معامله شدند. اراد۹۰ با نرخ بازده تا سررسید ۱۹.۳ درصدی و ارزش معاملات ۱۹۸ میلیارد تومانی، بیش‌ترین ارزش معاملات را ثبت کرد. اوراق گام نیز به ارزش ۲۲۸ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۲.۲۲ درصد معامله شدند. میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۵% بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش 5

تهیه شده در واحد تحلیل صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آریا

این صندوق با نماد معاملاتی « یارا » در پایان سال اول فعالیت خود ( ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ ) ۲۷.۵ درصد بازدهی محقق شده به سرمایه‌گذاران خود پرداخت کرده و به عنوان پر‌بازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، برای سال دوم فعالیت خود امیدوار است ضمن حفظ رتبه‌ اولی، نرخ سود سرمایه‌گذاران را نیز به بیش از ۲۸ درصد ارتقا دهد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ارسال نظر
ارسال نظر