ارزش سهام عدالت من (۳۰ شهریور)

ارزش سهام عدالت من(۳۰ شهریور)در پایان معاملات امروز ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۲میلیون و ۴۳ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من (۳۰ شهریور)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۲میلیون و ۴۳ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومانی هم به ترتیب به ۱۰میلیون و ۸۶۲ و ۱۱میلیون و ۶۹۷ هزار تومان رسید.

سهام عدالت

سهام عدالت

سهام عدالت

ارسال نظر