چشم انداز عملکردی شفن در بازار سرمایه بررسی شد؛

تحلیل بنیادی شفن؛ کارنامه «پتروشیمی فن آوران» در حوزه صادرات

در حالی که صنعت پتروشیمی مقام اول صادرات غیرنفتی در کشور را به خود اختصاص داده می توان گفت که شرکت های فعال در این حوزه از جایگاه استراتژیکی در اقتصاد ایران برخوردار هستند. این صنعت به ایجاد ارزش افزوده و استفاده بهینه از منابع نفت و گاز منجر می‌شود. در ادامه به مزیت های خاص کشور ایران در صنعت پتروشیمی، وضعیت داخلی و جهانی این صنعت و معرفی شرکت پتروشیمی صادرات محور با نماد «شفن» می‌پردازیم.

تحلیل بنیادی شفن؛ کارنامه «پتروشیمی فن آوران» در حوزه صادرات

اقتصاد آنلاین_فاطمه حیدری؛ مسیر صنعت پتروشیمی ایران در سال 1342 با تولید کود توسط شرکت پتروشیمی شیراز آغاز گردید.از قدیمی ترین فعالان این حوزه می‌توان به شرکت های رازی، آبادان،کربن اهواز، خارگ و فارابی اشاره کرد. در حال حاضر بزرگترین هلدینگ در این زمینه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» است. از مزایای صنعت پتروشیمی ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • منابع غنی نفت و گازی موجود در کشور
 • تنوع خوراک مصرفی در صنایع پتروشیمی
 • تقاضای بالای داخلی
 • دسترسی به آب های آزاد
 • نیروی انسانی کافی و در برخی موارد متخصص

پراکندگی و محل جغرافیایی پتروشیمی های کشور با رنگ آبی و همینطور طرح های فعال با رنگ سبز در تصویر زیر قابل مشاهده است. عمده شرکت های پتروشیمی در ناحیه غربی و جنوب غربی کشور واقع شده اند.

1

 • معرفی شرکت

پتروشیمی فن آوران با نماد "شفن" یکی از شرکت های فعال در این صنعت است. تاسیس این شرکت در سال 1377بوده است. در سال  1386تبدیل به سهامی عام و در همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.این شرکت با ارزش بازار 37 هزار میلیارد تومان محصولات مهمی همچون متانول و اسید استیک تولید می‌کند که بخش عمده ای از آن ها صادر می‌شوند. کارخانه این شرکت در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با مزیت دسترسی به دریای جنوب کشور  واقع شده است.

2

 •   سهامداران عمده

شرکت پتروشیمی فن آوران واحد فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (تاپیکو)است.صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی تابان فردا هر کدام مالکیت 16 درصد از سهام شفن را در اختیار دارند.

در تصویر بعد شرکت های سرمایه پذیر پتروشیمی فن آوران قابل مشاهده است. این شرکت به ترتیب مالک 59، 49 و 48 درصد از شرکت های  پتروالفین فن آوران،  پتروشیمی نوین و پتروشیمی فارابی است.

3

 • ترکیب تولیدات

این شرکت در سال 1399 در مجموع به میزان 1 میلیارد تن متانول، اسید استیک ، منواکسید کربن و هیدروژن تولید کرده است که 963 میلیون تن آن متانول بوده است. در سال 1400 میزان تولید مشابه سال 1399 بوده است. بیش از 60 درصد محصولات این شرکت مانند متانول و اسید استیک صادراتی هستند.

ترکیب تولیدات در سال 1400

5

 • میزان تولید و فروش

میزان تولید در شرکت پتروشیمی فن آوران در سال 1397 افزایش و در سال 1399 به اوج خود رسید. در جدول زیر روند تولید در 5 سال گذشته به صورت  نمودار و جدول در ادامه  قابل مشاهده است .

6

7

 • نرخ فروش

میزان تغییر در نرخ فروش محصولات همچون اسید استیک در اواسط سال 1399 بسیار چشمگیر بوده است به طوری که از مبلغ پنج میلیون تومان به بیش از 20 میلیون تومان رسیده است.

8

 • صورت وضعیت مالی (تلفیقی)

در بررسی ساختار مالی این شرکت، بخش قابل توجه بدهی در  صورت وضعیت مالی این شرکت مورد توجه قرار گرفت. از جمع کل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان دارایی  8هزار و 700 میلیارد مربوط به میزان بدهی مربوط است.

9

 • صورت سود و زیان

میزان درآمد عملیاتی در 6 ماهه اول سال 1400 بیش از 70 درصد از مبلغ کل سال 1399 را پوشش می‌دهد که بیانگر عملکرد بهتر در سال مالی 1400 است. اما آنچه که باعث تغییر در میزان سود خالص می‌شود درامد و زیان های غیر عملیاتی است.

10

یکی از نکات مهم در شرکت های پتروشیمی میزان فروش صادراتی و نرخ فروش آن هاست. در شرکت پتروشیمی شفن بیش از 60درصد محصولات صادر می‌شود. قیمت فروش محصولات و میزان درآمد عملیاتی در سال گذشته  افزایش یافته است. سود و زیان سال 1400 نزدیک به میانگین سه سال اخیر بدون در نظر گرفتن موارد غیرعملیاتی است.

ارسال نظر
ارسال نظر