سهامداران شستا بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۲۳)

ثبت حجم معاملات ۷۰میلیون برگه ای برای شستا

در معاملات بورس امروز سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با رشد یک و نیم درصدی قیمت ۱۳,۰۳۰ریال را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این شرکت به رقم ۹۵میلیارد تومان نزدیک شد.

اخبار روزانه «شستا» را از اینجا دنبال کنید

اقتصادآنلاین هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی  با رشد یک  و نیم درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت. 

سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آخرین معاملات خود، عدد ۱۳,۰۷۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود دو درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی بیش از ۷۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱۳,۰۳۰ریال آغاز خواهد کرد.

در معاملات امروز شستا حقوقی‌ها چهار میلیون تومان پول از بازار خارج کردند. میانگین حجم خرید حقیقی‌ها به بیش از ۱۲هزار واحد و حقوقی‌ها به ۱۸۱هزار واحد رسید. همچنین میانگین فروش سهامداران به تفکیک، حقیقی‌ها ۶هزار واحد و حقوقی‌ها ۳۱۶هزار واحد به فروش رساندند.

ارزش معاملات امروز شستا به رقم ۹۵میلیارد تومان نزدیک شد. همچنین ۹۶درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را حقیقی‌ها و چهار درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۶۵میلیون برگه سهم (۹۲درصد) را اشخاص حقیقی و پنج میلیون برگه سهم (هشت درصد) را حقوقی‌ها به فروش رساندند.

شستا با ثبت رشد یک و نیم درصدی، با ورود پول چهار میلیارد تومانی حقیقی‌ها همراه شد.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنیدشستا

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر