اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰ / پرش سود ذوب آهن اصفهان

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. ثعمرا برای هر سهم ٩١۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٧۶٨درصدی داشته است. شرکت پالایش نفت اصفهان از حضور در مزایده خرید ١۶.۶٧درصد از کل سهام شرکت نفت سپاهان خبر داد. فرابورس برای هر سهم ١,٩٨۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٢۴درصدی داشته است.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«خمحور»: شرکت تولید محور خودرو اعلام کرد، نظر به اصلاح تاریخ موثر اجرای اعلامیه شماره ٧۴١٠٩٨ بتاریخ ١۴٠٠/٠٢/٠٧ به استحضار می رساند افزایش نرخ فروش در طبقه محصول محور کامیون و اتوبوس برای شش ماهه دوم سال ١٣٩٩ کان لم یکن تلقی و نرخ های اعلامی از ابتدای سال ١۴٠٠ معتبر می باشد. بدیهی است این تغییر قیمت در میزان سود دوره مالی منتهی به ٣٠ اسفند ١٣٩٩ تاثیر ندارد.

اطلاعیه‌ها

«سنیر»: شرکت سیمان سفید نی ریز اعلام داشت افزایش حدود چهار درصد نرخ محصولات داخلی با توجه به مجوز اتحادیه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نسبت به قیمت اعلامی فروردین ماه که موجب افزایش حدود ۴٠درصد نسبت به قیمت اسفند ماه ١٣٩٩ می‌باشد.

«شرنگی»: احتراما به استحضار می رساند شرکت صنعتی وشیمیایی رنگین اقدام به فروش تعداد۵,۵٠٠,٠٠٠سهم از سهام شرکت ذوب آهن اصفهان ، ۴,٠٩٠,۴۶٠سهم شرکت ایران خودرو،١,٠٠٠,٠٠٠سهم شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، ٣,٧٨٣,٩٩۵سهم بانک سینا ،٨٠٠,٠٠٠سهم مخابرات ایران و١,٠۵٠,٠٠٠سهم شرکت نفت تهران نمود است.لازم به ذکر می باشد کل سهام شرکتهای ایران خودرو ،ذوب آهن ،بانک سینا،مخابرات متعلق به شرکت رنگین فروحته شد و مالکیت آن به صفر رسید.

«شپنا»: شرکت پالایش نفت اصفهان از حضور در مزایده خرید ١۶.۶٧درصد از کل سهام شرکت نفت سپاهان خبر داد.

«غپونه»: نوش پونه مشهد اعلام داشت،نرخ خرید انواع روغن خام از ۵٧,۵٠٠ ریال به ٨٢,۵٠٠ ریال افزایش یافته است.

«واحیاء»: شرکت  مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان اعلام نمود پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تفاهم نامه شرکت احیا ریل ایرانیان به استحضار می رساند به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فی مابین شرکت احیاء ریل ایرانیان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران با موضوع حمایت از سرمایه گذار جهت تأمین و خرید ۶٠٠ دستگاه واگن باری به منظور استفاده سرمایه گذار از ظرفیت های قانونی مرتبط با سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی و صدور مجوزهای موردنیاز و معرفی سرمایه گذار به بانک جهت استفاده از تسهیلات تبصره ١٨ قانون بودجه حضورتان ارسال می گردد. در این راستا تاکنون قرارداد خرید ۵٠ دستگاه واگن با شرکت آروین تبریز منعقد گردیده که تحویل آندر بازه زمانی خرداد لغایت مردادماه سال جاری می باشد.

«معیار»: شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس در خصوص واگذاری سهام شرکت های فرعی شفاف سازی نمود.

گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی

«غنیلی»: شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴١ ریال سود محقق کرد.

«دهدشت»: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم دو ریال زیان محقق کرد.

«وملی»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی  در اردیبهشت ماه سود شناسایی نکرد.

«خوساز»: شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل ١٧ریال زیان شناسایی کرده بود.

«بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٠٨١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٧۶درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٧٩درصد رشد به ٢٢٧میلیارد تومان و سود خالص به ٢٢۴میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ٧١درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل  ۴٠درصد بود.

«وتعاون»: بیمه تعاون در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ۴٠۴ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵١درصد رشد داشت.

«دفرا»: شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢,٢۴٨ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶١درصدی داشته است.

«شاروم»: شرکت پتروشیمی ارومیه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٩٢ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶٢درصدی داشته است.

«فسرب»: شرکت ملی سرب و روی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴۴٣ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴٠١درصدی داشته است.

«فروس»: فروسیلیس ایران در سال مالی ۹۹ به سود خالص ۲۵۷میلیارد تومانی، معادل ۶۴تومان تومان به ازای هر سهم رسید که نسبت به سال مالی قبل رشد ۳۱۴درصدی را نشان می دهد. فروش شرکت طی این دوره ۱۰۱درصد افزایش یافت و به ۵۲۲میلیارد تومان رسید.  حاشیه سود ناخالص فروس در این سال برابر با ۵۱درصد گزارش شده که این عدد برای سال قبل ۳۳درصد بوده است.

«لطیف»: شرکت محصولات کاغذی لطیف در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣,٩٧۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١١٨درصدی داشته است.

«جوین»: شرکت کشت و صنعت جوین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٧۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٠٧درصدی داشته است.

«شفارا»: شرکت پتروشیمی فارابی در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣١ریال سود محقق کرد.

«بپیوند»: شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶٠ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵۶درصدی داشته است.

«بزاگرس»: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۵٠ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴٠درصدی داشته است.

«نوین»: شرکت بیمه نوین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,۵۴۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵٩٠درصدی داشته است.

«نشار»: شرکت کارخانجات پشمبافی افشار در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣,۶٧۶ریال سود محقق کرد.

«فرابورس»: شرکت فرابورس ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,٩٨۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٢۴درصدی داشته است.

«حرهشا»: شرکت رهشاد سپاهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۴٠ریال زیان محقق کرد .

«خاهن»: شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴٧٠ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٧۴٢درصدی داشته است.

«ستران»: شرکت سیمان تهران  در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,۵٠۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴۴١درصدی داشته است.

«شلرد»: شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٧ریال زیان محقق کرد .

«دامین»: شرکت داروسازی امین  در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٠٣ریال سود محقق کرد.

«آسیا»: شرکت بیمه آسیا  در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣١١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣۶۶درصدی داشته است.

«کهرام»: شرکت تولیدی گرانیت بهسرام در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,١١۶ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل افزایش ۵٠١درصدی داشته است.

«ذوب»: شرکت ذوب آهن اصفهان در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ٢۴۵ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد عالی ١٠٠درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می‌باشد. همچنین شرکت در ٣ماهه نخست سال مالی ١٣٩٩ مبلغ ٣۴ریال ،٣ماهه دوم ۵۵ریال ، ٣ماهه سوم ٧۴ریال و در ٣ماهه چهارم ٨٢ریال سود محقق کرد.

«غسالم»: شرکت سالمین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٠٢ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵١درصدی داشته است.

«ولراز»: شرکت لیزینگ رازی در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢۴٠ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ١۴درصدی داشته است.

«حپترو»: شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  در ١٢ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به هر سهم  ۵۴۵ ریال زیان شناسایی کرد.

«خکمک»: شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٨٢درصدی داشته است.

«سخوز»: شرکت سیمان خوزستان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢,۶٣١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢۵٨درصدی داشته است.

«دلقما»: شرکت سیمان خوزستان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢,۶٣١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢۵٨درصدی داشته است.

«زشگزا»: شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٠۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣٣درصدی داشته است.

«تکنار»: شرکت مجتمع معادن مس تکنار  در ١٢ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۴١٩ریال سود رسید.

«ثعمرا»: شرکت عمران و توسعه شاهد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩١۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٧۶٨درصدی داشته است.

«کرماشا»: شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣,۵٢٣ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٨٠درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٩٧درصد رشد به ١,۶۴١میلیارد تومان و سود خالص به ١,٢۴٣میلیارد تومان رسید.

«خشرق»: شرکت الکتریک خودرو شرق در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۵۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٩٩١درصدی داشته است.

«ومعلم»: بیمه معلم در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ٧٢٨ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۵درصد رشد داشت.

«کوثر»: بیمه کوثر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ٢,٠١٠ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٣١درصد رشد داشت.

«بموتو»: شرکت موتوژن در ۶۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴,۴۶۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١۴٨درصدی داشته است.

«خفناور»: شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٩٢درصدی داشته است.

«فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,۶٠۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١۵٩درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١٩۴درصد رشد به ٢,٢٩٣میلیارد تومان و سود خالص به ١,٩٢۵میلیارد تومان رسید.

«مارون»: شرکت پتروشیمی مارون در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣,٨١۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١١۶درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١٠۶درصد رشد به ١٠,۴١٢میلیارد تومان و سود خالص به ١١,٠۵١میلیارد تومان رسید.

«فاما»: شرکت صنعتی آما در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١,۵٢۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٩٨درصدی داشته است.

«حسینا»: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ١٣٩٩ برای هر سهم ۶,٢٧۶ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد  ١٠۵درصد داشت.سود خالص شرکت ٣١۴میلیارد تومان می‌باشد.

«زبینا»:  شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در ١٢ماهه منتهی به اسفند  ٩٩ سود ناخالص در این دوره به ٢٨٠میلیارد تومان و سود خالص با رشد چهار درصدی به ٣٢میلیارد تومان رسید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر