اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۱۴فروردین۱۴۰۰/ رکوردشکنی پتروشیمی نوری در فروش اسفندماه

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. ارزش ریالی فروش آریا در سال ١٣٩٩بیش از دو برابر شده است. فملی در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ حدود ۴۲هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

اقتصادآنلاینهانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۱۴  فروردین اسفند ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه

«ددانا»: شرکت داروسازی دانا، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ددانا در اسفند ماه ۶۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«دکپسول»: شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دکپسول در اسفند ماه بیش از ۱۱میلیارد تومان فروش داشته است.

«تلیسه»: شرکت دامداری تلیسه نمونه، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش تلیسه در اسفند ماه حدود ۲۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«افرا»: شرکت افرانت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش افرا در اسفند ماه ۱۳میلیارد تومان درآمد داشته است.

«بفجر»: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بفجر در اسفند ماه حدود ۱۹۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«هرمز»: شرکت فولاد هرمزگان جنوب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش هرمز در اسفند ماه بیش از دو هزار و ۵۶۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«ومعلم»: شرکت بیمه معلم در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند حدود سه هزار و ۷۰میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.

«فلامی»: شرکت لامیران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فلامی در اسفند ماه حدود هفت میلیارد تومان فروش داشته است.

«سپیدار»: شرکت سپیدار سیستم آسیا در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩حدود ۸۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١١میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد.

«فروی»: شرکت ذوب روی اصفهان در اسفند ماه تا حدودی عملکرد نامناسبش در بهمن ماه را جبران کرد و به فروش ۸۹حدود ۹۰میلیارد تومانی دست یافت. این نماد معاملاتی در ۱۲ ماهه  سال مالی ۹۹،  حدود ۵۴۰میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰درصد رشد داشته است.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید!

 

 photo_2021-04-03_12-08-36

photo_2021-04-03_12-09-13

«آریا»: شرکت پلیمر آریا ساسول موفق به ثبت رکوردی جدید در تولید و فروش خود در سال ١٣٩٩شد. این شرکت  در اسفندماه مبلغ کل فروش را بیش از دو هزار و ۵۷۵میلیارد محقق نمود که بیشترین مبلغ فروش ماهانه شرکت به حساب می آید.

ارزش ریالی فروش شرکت در سال ١٣٩٩بیش از دو برابر شده است و این در حالی‌است که به دلیل بیماری کرونا در ابتدای سال قیمت محصولات با کاهش روبرو گردیده بود. 

«شپاکسا»: شرکت پاکسان در ٣ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود حدود ۵۳۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٣٠میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠٠درصد رشد داشته است.

«شخاس»: شرکت پتروشیمی خراسان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شپاکسا در اسفند ماه حدود ۲۶۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«وپاسار»: شرکت بانک پاسارگاد در عملکرد ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩،  حدود ۲۱هزار ۲۷۵و میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به هزار  ۵۲۰میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این بیش از هزار و ۲۷۵میلیارد تومان و در کل دوره حدود پنج هزار و ۶۱۵میلیارد تومان مثبت بود.

«حسینا»: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، و در کل دوره حدود ۵۴۰میلیارد تومان فروش داشت.

«کاوه»: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۱۳هزار و ۴۲۰یلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ هزار و ۶۲۰میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۵٣درصد رشد داشته است.

«ولملت»: شرکت واسپاری ملت در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ بیش از۱۰۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود هشت میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد.

«فملی»: شرکت ملی صنایع مس ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ حدود ۴۲هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ هفت هزار و ۲۷۰میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد.

photo_2021-04-03_11-36-06

«کساوه»: شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ۵٧۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶۶میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است فروش دوره مشابه سال قبل ٢٨۳میلیارد تومان بود.

«پکویر»: شرکت کویر تایر در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ حدود ۴۱۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود ۱۶۰میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد.

«جم»: شرکت پتروشیمی جم در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ۲۶هزار و ۲۹۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ سه هزار و ۱۷۵میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩۵درصد رشد داشته است.

«بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا در مدت ١٢ماهه منتهی به اسفند  ٩٩حدود ٣٠۵میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«کوثر»: شرکت بیمه کوثر در مدت ١٢ماهه منتهی به اسفند حدود ٣هزار و ۵٣۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.

«قمرو»: شرکت قند مرو دشت در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ بیش از ۱۵۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود ۴۷میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد.

«دماوند»: شرکت تولید نیروی برق دماوند در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ۷۸۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود ، که از این مبلغ ۴٣میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد. گفتنی است فروش دوره مشابه سال قبل ٧۴٠میلیارد تومان بود.

«تاصیکو»: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین اعلام نمود  شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با دارا بودن ٣٨.۴٧%سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، عطف به درخواست توثیق و نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠سهم از متعلق به خود را توثیق نموده است.

«کمنگنز»: شرکت معادن منگنز ایران در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند حدود ١٩٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که حدود ۱۲میلیارد تومان از آن مربوط به اسفندماه می‌باشد. فروش اسفندماه این شرکت نسبت به ماه گذشته ۲۹درصد افت کرده‌است.

«فجر»: فولاد امیر کبیر کاشان در اسفند ماه ۲۷۵میلیارد تومان فروش داشت. این عدد در بهمن ماه ۳۲۰میلیارد تومان و میانگین فروش ۱۱ماه گذشته حدود ۲۲۵میلیارد تومان بوده است. فجر در سال ۹۹در مجموع ۲هزار و ۷۵۵میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل حدود هزار و ۱۹۵میلیارد تومان بوده است.

«وملل»: موسسه اعتباری ملل در عملکرد ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩،  حدود سه هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به دو هزار و ۸۴۰میلیارد تومان رسید. 

«مادیرا»: شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران  در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ٢هزار و ۲۳۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۵۶میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٧درصد رشد داشته است.

«اپال»: ارزش پرتفوی بورسی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با افزایش حدود ۴میلیاردی در اسفندماه به حدود ۴٨میلیارد تومان رسید.

«ذوب»: شرکت ذوب آهن اصفهان در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ۲۰هزار و ۴۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود دو هزار و ۴۶۵میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد. گفتنی‌است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۵درصد رشد داشته است.

«شسپا»: شرکت نفت سپاهان در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود هفت هزار و ۱۷۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٣٠میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵١درصد رشد داشته است.

«غفارس»: شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس  در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۶٩۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨۵میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٢درصد رشد داشته است.

«ختوقا»: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در اسفند ماه خرید و فروشی نداشت.

«زاگرس»: شرکت پتروشیمی زاگرس  در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ١۴هزار و ٣۶۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ هزار و ٨٢٠میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی‌است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۵درصد رشد داشته‌است.

«ومعادن»: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در اسفند ماه فروشی انجام نداد. ارزش پرتفوی شرکت در این ماه رشد ١٠هزار و ۵٢میلیارد تومانی داشت.

«نوری»: شرکت پتروشیمی نوری  در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣٧هزار و ٨۵۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵هزار و ٢۵٣میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می باشد. گفتنی‌است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶درصد رشد داشته است.فروش اسفند ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه شرکت می‌باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر