مجوز افزایش سرمایه بیش از ۲۰۰۰درصدی بانک دی صادر شد!

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک دی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

این افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال به میزان     ۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی سهامداران   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

بورس

بیشتر بخوانید
ارسال نظر