اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جزییات عرضه اولیه‌های این هفته/حآفرین و مدار به بازار سهام می‌آیند

عرضه اولیه شرکت‌های ریل پرداز نوآفرین و شرکت مدیریت سرمایه مدار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته انجام خواهد شد. پیش‌بینی تعداد سهام تخصیصی و بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از مهم‌ترین مواردی است که در این گزارش به آن اشاره خواهد شد.

اقتصاد‍آنلاین-سیده زینب رزم گیر؛ بورس تهران این هفته، شاهد دو عرضه اولیه خواهد بود. شرکت مدیریت سرمایه مدار با نماد مدار، سه شنبه در بورس و شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد حآفرین، چهارشنبه مورخ۲۰اسفند در فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.

«حآفرین» برگشت

این عرضه اولیه قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به بازار بیاید اما به دلایلی نامعلوم لغو شد. عرضه اولیه این شرکت با کاهش ۲۰درصدی قیمت و افزایش تعداد سهام تخصیصی به سه شنبه این هفته از ساعت ۱۳ تا ۱۷ موکول شد. حداکثر سهام قابل تخصیص ۱۳۰۰سهم و در محدوده قیمتی ۴,۳۴۸تا ۴,۴۴۸ریال است. همچنین حداکثر نقدینگی مورد نیاز ۵,۷۸۲,۴۰۰ریال است. طبق محاسبات اقتصاد آنلاین پیش‌بینی سهام تخصیصی هر کد ۳۰۰سهم (معادل ۱,۳۳۴,۰۰۰ریال) خواهد بود.

در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه ۲۳درصد کاهش و سود ناخالص ۲۳درصد افزایش یافته است. سود خالص هر سهم نیز ۸۱ریال شناسایی شده که نسبت به دوره مشابه ۴۰۶درصد رشد کرده است. 

«مدار»

عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه مدار چهارشنبه مورخ ۲۰اسفند ماه انجام خواهد شد. حداکثر سهام قابل تخصیص ۴۰۰سهم و در محدوده قیمتی ۴,۷۵۰تا ۵,۰۵۰ریال است. همچنین حداکثر نقدینگی مورد نیاز ۲,۰۲۰,۰۰۰ریال است. طبق محاسبات اقتصاد آنلاین پیش‌بینی سهام تخصیصی هر کد ۱۰۰سهم (معادل۵۰۵,۰۰۰ریال) خواهد بود.

در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه ۴۶۲درصد افزایش یافته است. سود خالص هر سهم نیز ۳,۲۰۲ریال شناسایی شده که نسبت به دوره مشابه ۴۶۷درصد رشد کرده است.

حآفرین

مدار

بیشتر بخوانید
ارسال نظر