سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد

موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز . سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار. شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح نماید و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان آرارات جنوبي، خيابان شهيد محمد باقر خدامي، پلاك 89 1994844200
توضیحات
نام سمت

نعیم جهانگیر

مدیر عامل

سید امیرحسین موسوی

رئیس هیئت مدیره

حسین حاجی پورفرد

نایب رئیس هیئت مدیره

نعیم جهانگیر

عضو هیئت مدیره

ابوالفضل علیمراد

عضو هیئت مدیره

مریم رستمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8