اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۶ اسفند

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند.

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۶ اسفند ۱۳۹۹ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.
 
افزایش سرمایه

«شدوص»: شرکت دوده صنعتی پارس در اطلاعیه‌ای از افزایش سرمایه از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور  تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه نوسازی راکتورهای خط هارد خبر داد.

اطلاعیه

«پاسارگاد»: بانک پاسارگاد، با انتشار اطلاعیه‌ای از تصمیم خود در جهت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور کاهش سرمایه گذاری های غیر بانکی خبر داد. طبق این اطلاعیه این بانک در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت های بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ،مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد اقدام نماید.

 گزارش‌های ماهانه

«فملی»: شرکت ملی صنایع مس ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فملی در بهمن ماه بیش از سه هزار و ۴۸۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«خساپا»: شرکت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش خساپا در بهمن ماه بیش از هزار و ۹۶۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«اخابر»: شرکت مخابرات ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش اخابر در بهمن ماه حدود ۳۸۰میلیارد تومان درآمد حاصل از خدمات داشته است.

«شپنا»: شرکت پالایش نفت اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شپنا در بهمن ماه حدود ۱۶۶میلیارد تومان فروش داخلی و فروش صادراتی نداشته است.

«زشگزا»: شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش زشگزا در بهمن ماه بیش از ۱۹میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«شپارس»: شرکت بین المللی محصولات پارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شپارس در بهمن ماه بیش از ۷۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«دی»: بانک دی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دی در بهمن ماه حدود ۱۷۰میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«کپشیر»: شرکت پشم شیشه ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کپشیر در بهمن ماه بیش از ۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«رانفور»: شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش رانفور در بهمن ماه حدود ۱۹۰میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«وبملت»: بانک ملت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش وبملت در بهمن ماه حدود سه هزار و ۱۵۵میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«سخوز»: شرکت سیمان خوزستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش  سخوز در بهمن ماه بیش از ۷۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«کزغال»: شرکت زغال سنگ پروده طبس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کزغال  در بهمن ماه حدود ۲۱۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کپارس»: شرکت کاشی پارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کپارس در بهمن ماه بیش از ۳۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«غبهنوش»: شرکت بهنوش ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غبهنوش در بهمن ماه بیش از ۱۱۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«شیران»: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شیران در بهمن ماه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کاما»: شرکت باما، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کاما در بهمن ماه بیش از سه میلیارد تومان فروش داشته است.

«فروی»: شرکت ذوب روی اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فروی در بهمن ماه بیش از دو میلیارد تومان فروش داشته است.

«کبافق»: شرکت معادن بافق، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کبافق در بهمن ماه فروشی نداشته است.

«ونوین»: بانک اقتصاد نوین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ونوین در بهمن ماه حدود هزار و ۱۴۵میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«غگل»: شرکت گلوکوزان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غگل در بهمن ماه بیش از ۹۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«نوری»: شرکت پتروشیمی نوری، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش نوری در بهمن ماه بیش از چهار هزار و ۵۹۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کچاد»: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کچاد در بهمن ماه بیش از سه هزار و ۹۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«سغرب»: شرکت صنایع سیمان غرب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سغرب در بهمن ماه بیش از ۲۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«بوعلی»: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بوعلی در بهمن ماه بیش از دو هزار و ۱۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«فلوله»: شرکت لوله و ماشین سازی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بوعلی در بهمن ماه بیش از ۳۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«بفجر»: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بفجر در بهمن ماه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کگل»: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کگل در بهمن ماه حدود سه هزار و ۴۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«سشرق»: شرکت سیمان شرق، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سشرق در بهمن ماه بیش از ۳۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«شسپا»: شرکت نفت سپاهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شسپا در بهمن ماه حدود هشت هزار و ۲۹۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«وبصادر»: شرکت بانک صادرات ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش وبصادر در بهمن ماه حدود دو هزار و ۲۷۰میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«وایران»: شرکت لیزینگ ایرانیان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش وایران در بهمن ماه بیش از ۶میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات داشته است.

«خودرو»: شرکت ایران خودرو، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شسپا در بهمن ماه حدود چهار هزار و ۵۵۰میلیارد تومان فروش داشته است.

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر