اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال نگر ۹۹/۱۲/۳

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند.

اقتصادآنلاینهانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۳ اسفند ۱۳۹۹ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«بساما»: شرکت بیمه سامان اطلاعیه‌ای در خصوص تصمیمات هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ منتشر کرد. طبق این اطلاعیه افزایش سرمایه ۳۰میلیارد تومانی از محل سود انباشته و اندوخته برای این شرکت ثبت شده است.

«کفرا»: شرکت فرآورده های نسوز ایران، اطلاعیه‌ای در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته منتشر کرده‌است.افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۷۲,۸۸۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اطلاعیه‌ها

«وارس»: شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با انتشار اطلاعیه‌ای از پرداخت سود سهام این شرکت برای سال مالی منتهی ۹۹/۰۹/۳۰ از تاریخ ۹۹/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱خبر داد.

«دزهراوی»: شرکت داروسازی زهراوی، اطلاعیه‌ای در خصوص تعیین مشخصات ملک واقع در جاده دماوند و سهم شرکت داروسازی زهراوی از ملک مزبور را افشا کرده‌است.

صورت‌های مالی

«زپارس»: شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس، در ۱۲ماه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰، سود ناخالص ۱۱۸میلیارد تومانی شناسایی کرد. این رقم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷۳درصد رشد را به ثبت رسانده‌است. همچنین سود خالص هر سهم زپارس، ۲,۸۷۳ریال رقم خورد. زپارس همچنین سود عملیاتی ۷۶میلیارد تومانی ثبت کرده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۵۰درصد رشد داشته است.

«سقاین»: شرکت سیمان قاین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سقاین در بهمن ماه حدود ۱۶۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«قصفها»: شرکت قند اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش قصفها در بهمن ماه بیش از ۳۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«شگامرن»: مجتمع پترو صنعت گامرون، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش شگامرن در بهمن ماه ‌ سال جاری سهامی خرید و فروش نکرده‌است.

«رنیک»: شرکت جنرال مکانیک، درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را حدود  هزار و ۳۳۰میلیارد تومان گزارش کرده‌است.

«سخاش» : شرکت سیمان خاش، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سخاش در بهمن ماه حدود ۲۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«تایرا»: شرکت تراکتورسازی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سخاش در بهمن ماه بیش از ۴۳۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«غاذر»: شرکت کشت و صنعت پیاذر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غاذر در بهمن ماه بیش از ۴۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«سباقر»: شرکت سیمان باقر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سباقر در دی ماه بیش از ۱۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«پخش»: شرکت پخش البرز، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش پخش در بهمن ماه بیش از ۴۱۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«فجر»: شرکت فولاد امیر کبیر کاشان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فجر در بهمن ماه بیش از ۳۲۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«لبوتان»: شرکت گروه صنعتی بوتان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش لبوتان در بهمن ماه بیش از ۳۲۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«ولغدر»: شرکت لیزینگ خودرو غدیر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ولغدر در بهمن ماه بیش از ۳۲۵هزار و۷۰۰میلیون تومان فروش داشته است.

«غمینو»: شرکت صنایع غذائی مینو شرق، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غمینو در بهمن ماه بیش از ۲۹میلیارد تومان فروش داشته است.

«سکرما»: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غمینو در بهمن ماه بیش از ۲۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«وپاسار»: بانک پاسارگاد، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش وپاسار در بهمن ماه بیش از هزار و ۸۲۴میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«زکشت»: شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش زکشت در بهمن ماه بیش از ۱۰میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«دسینا»: شرکت لابراتوارهای سینادارو، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دسینا در بهمن ماه بیش از ۴۱میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«درهآور»: شرکت داروئی ره آورد تامین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش درهآور در بهمن ماه بیش از ۱۲میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«چخزر»: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش چخزر در بهمن ماه بیش از ۲۷میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«غشهداب»: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غشهداب در بهمن ماه بیش از ۲۶میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«تکشا»: شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش تکشا در بهمن ماه بیش از ۱۷میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

«قمرو»: شرکت قند مرودشت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش قمرو در بهمن ماه بیش از ۳۴میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر