اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

با رونق بورس تهران، عده‌ای بر این باور بودند که تولید نیز رونق خواهد گرفت. با گذشت بیش از ۱۰ماه از سال، تولید تقریبا هیچ بهره‌ای از این رشد نبرد.آیا مسیر هدایت نقدینگی به تولید مشکل داشت یا اینکه از اساس این خیال سرابی بیش نبود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از گزاره‌های پرتکرار، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در هدایت نقدینگی برای بهبود و رشد تولید است. بازار سرمایه در نیمه اول سال بازدهی بسیار مناسبی داشت و نقدینگی بسیاری به این بازار سرازیر شد. با این وجود آمارها حکایت از آن دارند که بازار سرمایه نتوانست به خدمت تولید درآید و نقدینگی جذب شده صرف  فعالیت‌های سفته‌بازانه شد.

اما چه عاملی لازم است تا بازار سرمایه بتواند به رشد تولید کمک کند؟

بازار سرمایه را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: بازار سهام و بازار بدهی. در بازار سهام به مبادله سهام شرکت‌های مختلف در بازار ثانویه و خرید عرضه اولیه یک شرکت پرداخته می‌شود. بازیگران این بازار افراد حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار هستند و بجز عرضه اولیه، معاملات این بازار سودی برای شرکت ندارد. در بازار بدهی برای مثال انواع اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه، اوراق خزانه، صکوک و نیز اوراق صندوق‌های پروژه مبادله می‌شوند. نقدینگی ناشی از عرضه این قبیل اوراق وارد شرکت‌ها می‌شود و توسعه فعالیت‌های آنها را تامین مالی می‌کند

در ایران بازار بدهی عمق بسیار کمی دارد و حدود ۵ درصد از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. در شرایط کنونی اگر نقدینگی وارد بازار سرمایه شود، در بازار سهام جریان می‌یابد و منجر به تامین مالی شرکت‌ها نخواهد شد. در نبود بازار بدهی مؤثر و کارآمد بار اصلی تامین مالی کسب و کارها همچنان بر دوش نظام بانکی خواهد بود.

این تصور که نقدینگی اگر به بازار سرمایه بیاید قطعا اتفاق خوبی برای تولید است هیچ مبنایی ندارد. برای اینکه بازار سرمایه بتواند به کمک تولید بیاید، ضروری است تا بازار بدهی توسعه یابد. ویدیو جدید اقتصادآنلاین را می بینید؛

حجم ویدیو: 7.37M | مدت زمان ویدیو: 00:02:38
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها