تحلیل روزانه بانکی‌ها

معاملات متعادل وتجارت/ وبصادر صدرنشین بانکی‌ها شد

در معاملات بورس امروز وتجارت با رشد نیم درصدی قیمت ۳,۹۶۰و وبصادر با رشد پنج درصدی قیمت ۳,۷۶۰را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این شرکت‌ها به ترتیب حدود هزار و ۴۰۰و ۷۶۰میلیارد تومان بود.

اخبار روزانه «بانکی‌ها» را از اینجا دنبال کنید

اقتصادآنلاین- هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز بانک تجارت با رشد نیم درصدی و بانک صادرات با رشد پنج درصدی مواجه شد. همچنین این دونماد، بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفتند.

وتجارت در آخرین معاملات خود، عدد ۴,۰۵۰ریال و سهام بانک صادرات عدد ۳,۷۳۰را ثبت کردند که به ترتیب نسبت به روز گذشته وتجارت حدود سه درصد و وبصادر حدود چهار درصد افزایش یافته است.

سهام بانک تجارت با جابجایی حدود سه هزار و ۵۰۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با قیمت ۳,۹۶۰آغاز خواهد کرد. همچنین حجم معاملات وبصادر نیز به بیش از ۴۰۰میلیون رسید

ارزش معاملات امروز وبصادر حدود ۷۶۰میلیارد تومان بود. همچنین ۹۹درصد از سهام بانک تجارت را حقیقی‌ها و یک درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰میلیون برگه سهم (۸۹درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۲۴۰میلیون برگه سهم (۱۱درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

از سوی دیگر ۹۷درصد از سهام بانک تجارت را حقیقی‌ها و سه درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. همچنین در سمت فروش، شاهد فروش ۹۰درصدی حقیقی‌ها بودیم.

در سایر نمادهای بانکی شاهد رشد وسینا، وکار و وپست و همچنین افت نمادهای وبملت، وپارس و دی بودیم.در معاملات امروز بانک دی فشار فروش، این نماد را به صف فروش پنج میلیون واحدی کشاند. در طرف مقابل بانک سینا با رشد پنج درصدی، بیش از نیمی از ساعت معاملات به صف خرید نشست.

برای مشاهده تصویر، در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید!

وتجارت

وبصادر

بیشتر بخوانید
ارسال نظر