تحلیل روزانه بانکی‌ها؛

بانکی‌ها امروز هم سبزپوش شدند/ شور خرید و فروش در بانکی‌ها

در معاملات بورس امروز وتجارت با رشد پنج درصدی قیمت ۳,۹۳۰و وبصادر با رشد یک درصدی قیمت ۳,۷۰۰را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این شرکت‌ها به ترتیب حدود ۹۵۰و ۴۸۰میلیارد تومان بود.

اخبار روزانه «بانکی‌ها» را از اینجا دنبال کنید

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز بانک تجارت با رشد پنج درصدی و بانک صادرات با رشد یک درصدی مواجه شد. همچنین این دونماد، بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفتند.

وتجارت در آخرین معاملات خود، عدد ۳,۸۱۰ریال و سهام بانک صادرات عدد ۳,۶۳۰را ثبت کردند که به ترتیب نسبت به روز گذشته وتجارت حدود دو درصد افزایش و وبصادر حدود یک درصد کاهش یافته است.

سهام بانک تجارت با جابجایی حدود ۲۵۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با قیمت ۲۷۶۵۰آغاز خواهد کرد. همچنین حجم معاملات وبصادر نیز به بیش از ۱۳۰میلیون رسید

ارزش معاملات امروز وتجارت حدود ۹۵۰میلیارد تومان بود. همچنین ۸۸درصد از سهام بانک تجارت را حقیقی‌ها و ۱۲درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از دو میلیارد و ۲۵۰میلیون برگه سهم (۹۰درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۲۳۰میلیون برگه سهم (۱۰درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

از سوی دیگر ۹۲درصد از سهام بانک صادرات را حقیقی‌ها و هشت درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. همچنین در سمت فروش، شاهد فروش ۹۸درصدی حقیقی‌ها بودیم.

گفتنی است که در سایر نمادهای بانکی نیز، شور خرید وفروش چشمگیر بود. همچنین در نمادهای وبملت، ونوین، وسینا، وپست، وملل، وشهر و وکار شاهد بیشترین میزان رشد بودیم.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

وتجارت 99.09.09

وبصادر 99.09.09

بیشتر بخوانید
ارسال نظر