این خودرو با هر بار شارژ الکتریکی قادر خواهد بود تا مسافتی معادل ۳۵مایل را بپیماید.

عناوین بیشتر