کد خبر 583271

بازگشت به کار؛ تفاوت در نگرش بین زنان و مردان

نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که پس از کرونا علاقه زنان به ‌کار حضوری کمتر از مردان است.

ارسال نظر