کد خبر 575657

رکوردداران صعود و سقوط در بین رمزارزها

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم در دو روز اخیر ریزش شدیدی داشته و همین مساله باعث زیان معامله گرانی شده است که در بازار آتی بر روی ادامه روند صعودی سفارش خود را ثبت کرده بودند.

به گزارش اقتصادآنلاین، با این حال برخی از رمزارزها که در صدر آن ها شیبا اینو حضور دارد، افزایش قیمت عجیبی داشته اند هر چند که برخی از کارشناسان نسبت به احتمال اصلاح قیمتی شدید آن ها به افرادی که قصد ورود جدید به آن بازارها را دارند هشدار داده اند. 

بیشترین افزایش قیمت ها در ۲۴ ساعت اخیر ( به روزرسانی تا ساعت ۲۰ به وقت شرقی)

۱- شیبا

متوسط معاملاتی: ۰.۰۰۰۰۸۳ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۷۰.۱۶ درصد افزایش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۱۹۳.۲۵ درصد افزایش

۲- اینچ

متوسط معاملاتی: ۵.۲۸ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۳۲.۶۶ درصد افزایش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۱۹.۲۴ درصد افزایش

۳- سکرت

متوسط معاملاتی: ۸.۸۹ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۷.۰۸ درصد افزایش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۶۲.۸۵ درصد افزایش

۴- کرو

متوسط معاملاتی: ۴.۴۸ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۶.۰۶ درصد افزایش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۶۴.۳۸ درصد افزایش

۵- هلیوم

متوسط معاملاتی: ۲۵.۹۱ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۵.۹۸ درصد افزایش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۱۳.۶۶ درصد افزایش

بیشترین ریزش قیمت ها در ۲۴ ساعت اخیر ( به روزرسانی تا ساعت ۲۰ به وقت شرقی)

۱- ارویو

متوسط معاملاتی: ۴۶.۸۱ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۱۶.۱۲ درصد کاهش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۱۷.۷۹ درصد کاهش

۲- استکس

متوسط معاملاتی: ۱.۸۵ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۱۴.۷۰ درصد کاهش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۲۲.۲۹ درصد کاهش

۳- سینتتیکس

متوسط معاملاتی: ۹.۳۸ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۱۴.۵۵ درصد کاهش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۷.۳۸ درصد کاهش

۴- گرف

متوسط معاملاتی: ۰.۹۲۸ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۱۴.۳۱ درصد کاهش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۷.۱۹ درصد افزایش

۵- چیلیز

متوسط معاملاتی: ۰.۳۰۲ دلار

میزان تغییر قیمت در ۲۴ ساعت اخیر: ۱۳.۵۵ درصد کاهش

میزان تغییرات قیمت در یک هفته اخیر: ۸.۵۵ درصد کاهش

ارسال نظر