کد خبر 574358

افزایش عوارض حمل و نقل کالا

سازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر موافقت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی با موضوع «افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۹ درصد کرایه حمل موافقت کرد.

در نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است: شورای اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ درخواست شماره ۱۸۳۴۰/۱۰۰/۰۲ به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۵ درصد کرایه حمل را به استناد بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (نامه شماره ۸۷۳۲۵/۹۰۰ تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر تصویب کرد:

۱- نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۹ درصد کرایه حمل افزایش یابد.

۲- اجرایی شدن این مصوبه از تاریخ  ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر ۶ ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور (امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد) ارسال کند.

2

این نامه به امضای سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.

ارسال نظر