• ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۶:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک ایران

  اقتصاد آنلاین-لیلا اسدی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر مقدس مشهد طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین - نقی کاظمی پو: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳:۴۷ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین-رعنا بصیرت پور: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی بزرگراه ارتش تهران در فروردین 97 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۲:۰۵ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه گیشا تهران طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۰:۰۲ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین- لیلا اسدی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی با عمر بنای 3 سال در مناطق 22 گانه شهری تهران طی فروردین ماه 97 است. …

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۲۰:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین- رعنا بصیرت پور: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه میرداماد تهران طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر است که این…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۹:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین- لیلا اسدی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی با عمر بنای 5 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی فروردین ماه 97 است.…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین- نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مناطق مختلف شهری تهران طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر است که این…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۷:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی فرودگاه مهرآباد تهران طی فروردین ماه 97 می‌باشد. لازم به ذکر است که این…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین-رعنا بصیرت پور: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در اقدسیه تهران در فروردین ماه 97 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۵:۰۰ گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین-رعنا بصیرت پور: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران در فروردین ماه 97 می‌باشد. لازم به ذکر است که این…

 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳:۲۸ گزارش ‌میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

  اقتصاد آنلاین- نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی با متری 10 میلیون تومان در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر…