بر اساس نرخنامه میادین میوه وتره بار؛

قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد / کاهش ۹۵۰ تا ۴ هزار تومانی قیمت‌ها

بر اساس نرخنامه جدید میادین میوه تره بار، قیمت تخم مرغ در بسته‌بندی‌های مختلف از ۹۵۰ هزار تومان تا ۴ هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد / کاهش ۹۵۰ تا ۴ هزار تومانی قیمت‌ها

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ سازمان میادین میوه و تره بار تهران امروز قیمت جدید انواع تخم مرغ فله و بسته‌بندی را اعلام کرد. بر اساس نرخنامه این سازمان، قیمت تخم مرغ غیربسته‌بندی ۳۰ عددی به صورت فله در میادین با کاهش ۲ هزار تومانی به ۴۱ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۱۵ عددی بسته‌بندی‌شانه خمیری شرینگ شده با کاهش با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۱۵ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شیرینگ شده درب دار با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۲ هزار و ۵۰۰ هزار تومان و هر بسته تخم مرغ ۱۵ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۴۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی بسته‌بندی‌شانه خمیری شیرینگ شده با کاهش ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان، هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی بسته‌بندی‌شانه خیمری شیرینگ شده درب دار با کاهش ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان و هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان، هر بسته تخم مرغ ۹ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده یا پلاستیکی با کاهش یک هزار و ۳۰۰ تومانی به ۲۵ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۹ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده درب دار با کاهش یک هزار و ۳۰۰ تومانی به ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و هر بسته تخم مرغ ۹ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش یک هزار و ۳۰۰ تومانی به ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و بسته تخم مرغ بسته ۶ عددی نیز بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده یا پلاستیکی با کاهش ۹۵۰ تومانی به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان، هر بسته تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده درب دار با کاهش ۹۵۰ تومانی به ۱۷ هزار ۴۰۰ تومان، هر بسته تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش ۹۵۰ تومانی به ۱۸ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت هر بسته تخم مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی‌ شانه‌های خمیری شرینگ شده یا پلاستیکی در میادین با کاهش ۵ هزار تومانی به ۸۱ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده درب دار با کاهش ۵ هزار تومانی به ۸۲ هزار تومان و هر بسته تخم مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش ۵ هزار تومانی به ۸۳ هزار تومان، هر بسته تخم مرغ ۲۴ عددی بسته‌بندی‌ شانه‌های خمیری شرینگ شده یا پلاستیکی با کاهش ۴ هزار تومان به ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان، هر بسته تخم مرغ ۲۴ عددی بسته‌بندی‌شانه‌های خمیری شرینگ شده درب دار با کاهش ۴ هزار تومان به ۷۰ هزار و ۲۰۰ تومان و هر بسته تخم مرغ ۲۴ عددی بسته‌بندی تلقی با کاهش ۴ هزار تومانی به ۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.

بر این اساس، در نرخنامه‌ای که امروز سازمان میادین میوه و تره بار تهران منتشر کرده است، قیمت تخم مرغ در بسته بندی های مختلف کاهش ۹۵۰ تا ۴هزار تومانی داشته است.

ارسال نظر
ارسال نظر