کد خبر 558934

دستورالعمل پرداخت پاداش سرمربیان و مربیان پارالمپیکی اعلام شد

از سوی کمیته ملی پارالمپیک دستورالعمل پرداخت پاداش سرمربیان و مربیان اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این دستورالعمل بر اساس آیین نامه پرداخت پاداش، مصوب وزارت ورزش و جوانان و تایید هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک است.

بر اساس این دستور العمل، پرداخت پاداش به گروه های ذکر شده به شرح زیر صورت می گیرد:

سرمربی :

-در رشته های انفرادی معادل ۵۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۱۰ درصد به ازای مدالهای بعدی 

-در رشته های تیمی معادل جایزه ورزشکار 

مربی :

-در رشته های انفرادی معادل ۳۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۵ درصد به ازای مدالهای بعدی 

-در رشته های تیمی ۴۰ درصد جایزه ورزشکار 

ارسال نظر