کد خبر 566480
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی کشور تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت های ارتباطات ثابت و سیار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و تجاری برای توسعه شبکه و خدمات ارتباطی کشور، "اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی" را تصویب کرد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود "اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی[1]" کرد تا مسیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت­های ارتباطات ثابت و سیار تسهیل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و تجاری برای توسعه شبکه و خدمات ارتباطی کشور صورت پذیرد.

در متن مصویه این کمسیون آمده است؛  

       کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات "اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی" در جلسه شماره 323 مورخ  10/05/1400 به شرح زیر تصویب کرد:

" اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی"

 1. تعاریف

اصطلاحات و عبارات بکار برده شده، هریک دارای معانی زیر است:

1.1 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

1.2 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

1.3 پروانه: پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی که در چارچوب ضوابط این مصوبه توسط سازمان صادر می‌شود؛

1.4 مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که در چارچوب قرارداد با دارنده پروانه از خدمات موضوع پروانه استفاده می‌کند؛

1.5 عمده‌فروشی: واگذاری بخشی از ظرفیت شبکه موضوع پروانه یا ارایه خدمات موضوع پروانه توسط دارنده پروانه به سایر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان؛

1.6 خرده‌فروشی: ارایه خدمات موضوع پروانه توسط دارنده پروانه به مشترک؛

1.7 سال قراردادی: دوره دوازده (12) ماهه از تاریخ صدور پروانه برای سال اول و سال‌روز تاریخ صدور پروانه برای سال‌های بعد؛

1.8 سال مالی: از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ماه هر سال است؛

1.9 تاریخ صدور پروانه: تاریخی که پروانه توسط سازمان صادر می­شود؛

1.10 درآمد: عبارت است از (1) مبلغ درآمد ناخالص سالیانه حاصل از شبکه موضوع پروانه و ارایه خدمات موضوع پروانه به استثناء مالیات بر ارزش افزوده که در چارچوب قانون وصول می‌شود و (2) درآمدهای اتصال متقابل وارده که توسط دارنده پروانه در طول سال مالی صورتحساب شده و باید از سایر دارندگان پروانه دریافت ‌شود، منهای هزینه‌های اتصال متقابل صادره که از سوی دارندگان پروانه در همان سال مالی صورت‌حساب شده و باید توسط دارنده پروانه در طول سال مالی پرداخت ‌شود.

2. شبکه موضوع پروانه

مجموعه‌ای شامل تجهیزات نرم­افزاری و سخت­افزاری،که امکان دسترسی و انتقال داده بین دو یا چند نقطه را مستقل از فناوری، به‌صورت ثابت و/یا سیار و از طریق بخش‌های هسته، انتقال و دسترسی بی‌سیم و با سیم را برای ارایه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت و خارج از شبکه مادر مخابراتی فراهم می‌کند؛

تبصره 1: توسعه شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات ثابت و/یا سیار، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از فرکانس رادیویی مربوط بر اساس مقررات مصوب کمیسیون و ضوابط سازمان است. دارنده پروانه در صورت نیاز به اخذ فرکانس برای ایجاد و توسعه شبکه موضوع پروانه، می­تواند درخواست خود را به سازمان ارایه و پس از اخذ موافقت سازمان و پرداخت هزینه­های مربوط نسبت به استفاده از باند فرکانسی تخصیصی حسب اقدام کند؛

تبصره 2: ایجاد و توسعه شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) خارج از شبکه مادر مخابراتی و در چارچوب شبکه موضوع پروانه مجاز است.

3. خدمات موضوع پروانه

ارایه هرگونه خدمت مخابراتی، ارتباطی و انتقال داده‌ها از قبیل دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، خدمات شبکه­های اختصاصی، خدمات ترانک عمومی، خدمات مکالمه و ارتباط (صوتی، متنی، داده­ای و تصویری)، انواع خدمات  ارزش‌افزوده و مکالمه صوتی بین‌الملل وارده و صادره برای مشترکین در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و بر بستر شبکه موضوع پروانه توسط دارنده پروانه با قابلیت ترابردپذیری[2] و تحرک‌پذیری[3]؛

4. شرایط عمومی اعطای پروانه

4.1.متقاضی برای اخذ پروانه، باید حداقل دو پروانه پایه شامل یک پروانه شبکه ارتباطی ثابت )ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)/ ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری (FTTx)( و یک پروانه شبکه ارتباطی سیار (انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم (WTTx)/ شبکه و خدمات ارتباطات سیار (MNO)/ اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول) را به سازمان ارایه کند؛

تبصره:دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)که شرایط عمومی اخذ پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول را در زمان درخواست این پروانه بر اساس شرایط مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/12/1393 کمیسیون داشته باشند، به عنوان متقاضی اخذ پروانه با شرایط این مصوبه پذیرفته می‌شوند.

4.2 متقاضی می‌تواند درخواست خود را برای دریافت پروانه در قالب یک شخصیت حقوقی یا کنسرسیوم به سازمان ارایه کند؛

4.3 متقاضی باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ پذیرش درخواست توسط سازمان، تعهدات سررسید شده پروانه‌های موضوع بندهای 4-1 را تعیین تکلیف و پس از آن اصل پروانه‌های مذکور را به سازمان اعاده کند.

4.4 سازمان برای هر متقاضی علاوه بر تعهدات پیوست شماره یک که بر اساس آن کاهش تسهیم درآمد محاسبه شده است، با رویکرد استفاده بهینه از منابع و لحاظ تعهدات پروانه های موضوع بند 4-1، در زمان صدور پروانه، تعهدات اجرا و توسعه پروانه را برای طول مدت اعتبار پروانه جدید با توافق با متقاضی، بازنگری می­کند.

تبصره: تغییر در تعهدات مشتریان پروانه‌های موضوع بند 4-1، صرفاً با موافقت سازمان امکان‌پذیر است. 

4.5 در صورتی که متقاضی در قالب کنسرسیوم درخواست خود را ارایه کند، باید برای اخذ پروانه نسبت به ثبت شرکت تجاری یا معرفی یکی از شرکت‌های عضو کنسرسیوم به عنوان شخصی که پروانه به نام وی صادر می‌شود اقدام و مستندات مربوط را به سازمان ارایه کند.

4.6 با اعلام سازمان، متقاضی حداکثر یک ماه فرصت خواهد داشت ضمانت­نامه حسن انجام تعهدات موضوع بند 8-4-1 را به سازمان ارایه کند؛

5. قلمرو فعالیت

قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

6. مدت اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه ده سال شمسی از تاریخ صدور پروانه است.

7.تمدید اعتبار پروانه

7.1- دارنده پروانه موظف است در نیمه دوم سال نهم اعتبار پروانه، تصمیم خود را در خصوص تمایل یا عدم تمایل به تمدید پروانه به صورت کتبی به سازمان اعلام کند؛

7.2- سازمان در نیمه اول سال دهم، تصمیم کمیسیون در خصوص تمدید و شرایط آن و یا عدم تمدید، را به دارنده پروانه ابلاغ می‌کند؛

7.3- در صورتی که دارنده پروانه مایل به تمدید پروانه نبوده یا شرایط تجدید پروانه را بر اساس مفاد این مصوبه نداشته باشد، موظف است در چارچوب ابلاغ سازمان نسبت به تعیین تکلیف مشترکین و تجهیزاتی که برای ارایه خدمات موضوع پروانه در اختیار وی‌ قرار گرفته و تسویه‌حساب کلیه بدهی‌ها اقدام کند. پس از انجام اقدامات مذکور و تایید سازمان، ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

8. مبالغ، ضمانت­نامه­ها و تعهدات سالیانه

8.1- ارایه خدمات عمومی اجباری (USO)

دارنده پروانه موظف است معادل درصد تعیین شده از درآمد سالیانه خود در پروانه تلفن همراه یا انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم (WTTx) موضوع بند 4-1 را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه، هزینه کند.

تبصره: درصورتی که دارنده پروانه از اعاده پروانه‌های FTTx / FCP و MVNO نوع اول موفق به اخذ پروانه شده باشد، ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، درچارچوب تعهدات پروانه FCP یا FTTx خواهد بود.  

8.2- حق سازمان

دارنده پروانه موظف است درصد تعیین شده از درآمد سالیانه خود در پروانه تلفن همراه یا انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم (WTTx) را به عنوان حق سازمان در انتهای هرسال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛

8.3- تسهیم درآمد

 1. میزان تسهیم درآمد پروانه، برای درآمدهای خدمات سیار و WTTx، معادل درصد تعیین شده در پروانه‌های متناظر قبلی و برای درآمدهای خدمات بخش ثابت، 3 درصد تعیین می‌شود. دارنده پروانه موظف است این مبلغ را که به تایید سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه حداکثر تا پایان سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 2. به ازای هر پورت FTTx ایجاد شده بر اساس جدول پیوست 1 پس از تایید سازمان، در پایان هر سال معادل مبلغ تعیین شده در جدول پیوست 1 تا سقف مجموع 3 درصد مبلغ تسهیم درآمد تلفن همراه و یا WTTx و 2 درصد تسهیم درآمد بخش ثابت، از تسهیم درآمد پروانه کسر می‌شود.
 3. متقاضی می‌تواند مازاد بر پروانه‌های پایه، نسبت به ارایه پروانه FCP دیگر اقدام کند. درصورتی که آن پروانه‌ها دارای پورت‌های منصوبه xDSL تا سقف پنجاه هزار پورت باشد معادل میزان پنجاه هزار پورت و برای بیشتر از آن‌‌ها‌ به میزان مجموع پورت‌های منصوبه احراز شده در زمان درخواست پروانه، پورت FTTx برای استفاده از شرایط بند 8-3-2 لحاظ می‌شود، به شرط اینکه در پیشنهاد برای استفاده از شرایط بند 8-3-2 درج و ظرف مدت 3 سال نسبت به نصب و راه‌اندازی پورت‌های FTTx اقدام کند.
 4. مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد معادل مجموع مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد در پروانه‌های قبلی متقاضی است.
 5. دارنده پروانه موظف است کلیه درآمدهای خدمات سیار و ثابت بخش‌های مختلف پروانه خود را به تفکیک در صورت­های مالی حسابرسی شده خود اعلام کند. در غیر این صورت سازمان خدمتی را که نرخ تسهیم درآمد بالاتری دارد، مبنای محاسبه قرار خواهد داد.
 6. در صورتی‌که دارنده پروانه در هر سال مالی، درآمدهای مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدمات رومینگ ملی را در چارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی[4] حسابرسی شده ارایه کند، درآمد­های ناشی از عمده‌فروشی و خدمات رومینگ ملی به سایر دارندگان پروانه­های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چارچوب مصوبات کمیسیون، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود؛

8.4- تضامین

 1. متقاضی دریافت پروانه موظف است در زمان صدور پروانه معادل 25 درصد مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده، ضمانت‌نامه‌ بانکی و/یا وثیقه معتبر مورد تایید سازمان، به عنوان تضامین حسن انجام تعهدات، به سازمان ارایه کند؛
 2. تضامین فوق در برگیرنده ضمانت­نامه انجام تعهدات اجرا و توسعه شبکه، تعهدات مالی و ارایه خدمات موضوع پروانه و پوشش جرایم ناشی از تخلفات احتمالی مطابق با پیوست شماره دو خواهد بود. 
 3. درصورت ضبط تمام یا بخشی از ضمانت­نامه حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری از زمان مطالبه وجه یا ضبط ضمانت­نامه، نسبت به ترمیم ضمانت­نامه و یا ارایه ضمانت­نامه جدید اقدام کند.

9- الزامات ساختاری دارنده پروانه

 1. دارنده پروانه باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت شده در ایران باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه این ماهیت حقوقی را حفظ کند؛
 2. سهم یا حق‌رأی شرکای خارجی دارنده پروانه نباید از نوع ممتاز و بیش از چهل‌ و ‌نه درصد سهام کل یا حق‌رأی باشد؛
 3. مدیران فنی و پشتیبانی فنی دارنده پروانه باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
 4. موضوع فعالیت اساسنامه دارنده پروانه باید مرتبط با ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات باشد.
 5. دارنده پروانه نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در سایر دارندگان پروانه با موضوع مشابه، سهام داشته باشد و برعکس؛
 6. دارنده پروانه می‌تواند پس از اخذ موافقت کتبی سازمان با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد پروانه، سهام خود را از طریق بازار بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، عرضه عمومی کند. دارندگان پروانه‌ای که در زمان صدور پروانه موضوع این مصوبه، در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، از این بند مستثنی هستند.

تبصره: سهام‌داری مشترک موضوع بند 9-5 درصورتی که از طریق بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران تا سقف پنج درصد (5%) ایجاد شده باشد، بلامانع است.

 1. هرگونه نقل و انتقال سهام دارنده پروانه خارج از بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران باید با استعلام از سازمان انجام شود. سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ استعلام، نظر خود را اعلام کند. عدم ارایه پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله تایید تلقی می­شود. 

10. تعهدات دارنده پروانه

 1. دارنده پروانه باید درصورت تقاضای دیگر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف سی درصد ظرفیت هر بخش شبکه موضوع پروانه خود را با رعایت اصول رقابتی به صورت قرارداد عمده فروشی و از طریق فناوری‌هایی از قبیل بیت استریم واگذار کند. مصوبات کمیسیون برای عمده‌فروشی از جمله چارچوب تعرفه و شرایط عمده‌فروشی برای دارنده پروانه لازم­الاجرا است.
 2. برای جلوگیری از انحصار دارنده پروانه موظف است در چارچوب این مصوبه و در صورت وجود متقاضی، در هر زمان دارای قرارداد عمده‌فروشی با حداقل 10 ارایه دهنده خدمات ارتباطی ثابت (Servco.) و حداقل 3 اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) باشد.
  1. دارنده پروانه باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و توافق­نامه سطح خدمات (SLA) مصوب کمیسیون، نسبت به عقد قرارداد با مشترکین خود اقدام کند؛
  2. دارنده پروانه موظف به ارایه خدمات رومینگ ملی به دیگر دارندگان پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات متقاضی دریافت این خدمات، مطابق مصوبات کمیسیون است.
  3. دارنده پروانه باید در زمان انعقاد قرارداد و ارایه خدمات، از هرگونه تحمیل شرایط تبعیض آمیز در قراردادهای یکسان اجتناب کند.
  4. دارنده پروانه باید سامانه مجزا برای ارتباط با مشترکین[5] و نگهداری و مدیریت اطلاعات مربوط به خدمات و صورتحساب­های مشترکین ایجاد و تمهیدات لازم جهت دسترسی کامل سازمان به این سامانه را فراهم کند.

11. شماره­ و فرکانس 

 1. استفاده از ظرفیت­ شماره منوط به رعایت مقررات مربوط و پرداخت هزینه‌های آن بر اساس تعرفه­های مصوب کمیسیون خواهد بود؛
 2. منابع شماره و فرکانس پروانه‌های قبلی با نظر سازمان، قابل انتقال به پروانه صادره موضوع این مصوبه است. در غیر این‌صورت، سازمان تعهدی به تخصیص فرکانس به دارنده پروانه نخواهد داشت.
 3. بهره­برداری از فرکانس مستلزم پرداخت هزینه و رعایت شرایط و تعهدات مربوط در چارچوب ابلاغی سازمان خواهد بود؛
 4. در صورت تصمیم سازمان به بازآرایی در فرکانس­های تخصیص یافته، چنانچه این تغییرات بدون نیاز به تعویض یا جابجایی تجهیزات لایه دسترسی باشد، کلیه هزینه­های جا‌به‌جایی و بازآرایی بر عهده دارنده پروانه خواهد بود؛
 5. پس از حداکثر 3 سال از زمان صدور پروانه، در صورت عدم ایفای تعهدات اجرا و توسعه در پایان هر سال­ قراردادی، سازمان می­تواند مجوز باند فرکانسی را در شهرهایی که دارنده پروانه تعهدات خود را در آن‌ها اجرایی نکرده است، لغو کند.

12. اتصال متقابل

 1. دارنده پروانه باید اجازه اتصال متقابل شبکه دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان را به شبکه موضوع پروانه بدهد. هزینه­های مربوط به اتصال متقابل بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، شرایط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون ملاک عمل خواهد بود؛
 2.  ارایه رومینگ ملی[6] و ترابردپذیری شماره­های تلفن همراه[7] بر اساس مصوبات کمیسیون و اصلاحات بعدی آن­ها الزامی است.

13. تعرفه

 1. درصورت تعیین تعرفه از سوی کمیسیون، دارنده پروانه ملزم به رعایت آن است؛
 2. دارنده پروانه موظف است در صورت درخواست سازمان، مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفه‌های اعمالی را حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری به سازمان اعلام کند.

14. نظارت

 1. فعالیت دارنده پروانه منوط به تامین الزامات نظارتی در چارچوب اعلامی سازمان از قبیل ایجاد سامانه نظارتی و اخذ تاییدیه مربوط از سازمان است و در صورتی که به هر دلیل تأمین تمام یا قسمتی از نیاز­ها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، تا زمان احیای آن­ها سازمان می‌تواند فعالیت در آن موضوع یا محدوده را متوقف کند.
 2. دارنده پروانه موظف است ضمن همکاری­ کامل با بازرسان سازمان برای نظارت میدانی و الکترونیکی، کلیه مستندات و گزارشات دوره­ای و موردی از عملکرد خود را مطابق چارچوب و زمان­بندی ابلاغی سازمان، ارایه کند.
 3. دارنده پروانه موظف است به منظور هماهنگی­های نظارتی و پاسخگویی به مراجع ذیربط نسبت به معرفی مدیران یا رابطین مستقر استانی به سازمان اقدام کند.

15. تعلیق ،کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه 

 1. در موارد ذیل سازمان می­تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه اقدام کند. این بند مانع اعمال جریمه‌های موضوع ماده 16 نخواهد بود:
  1. انحلال شخصیت حقوقی دارنده پروانه؛
  2. تبادل ترافیک بین­الملل خارج از ضوابط و مقررات مربوط؛
  3. توقف خدمات موضوع پروانه بدون اطلاع و موافقت سازمان؛
  4. عدم رعایت الزامات ساختاری دارنده پروانه؛
  5. عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه؛
  6. عدم اقدام به پرداخت مبالغ و تعهدات سالانه و ترمیم یا تمدید ضمانت­نامه حسن انجام تعهدات در مهلت مقرر؛
  7. عدم اقدام به پرداخت جریمه­های تخلفات و نقض تعهدات؛
  8. عدم رعایت الزامات امنیت ملی، شرایط رقابت، پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری؛
  9. انتقال پروانه به غیر بدون موافقت سازمان؛
  10. استمرار تخلف و یا تکرار یک تخلف پس از مراحل مندرج در پیوست شماره 2؛
  11. وقوع حداقل دو تخلف هم‌زمان و عدم اقدام به رفع تخلف در اخطارهای سازمان؛
  12. نقض تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پروانه.
 2. در صورتی که پروانه به یکی از دلایل موضوع بند 15-1 لغو شود، به تشخیص سازمان حداکثر تا کل مبالغ تضامین موضوع بند 8-4، ضبط می­شود؛
 3. دارنده پروانه در مدت تعلیق، صرفاً موظف به ارایه خدمات موجود در زمان ابلاغ حکم تعلیق به مشترکین و دارندگان پروانه طرف قرارداد خود تا پایان قرارداد مربوط بوده و در این مدت انعقاد هرگونه قرارداد جدید یا ایجاد تعهد جدید ممنوع است.
 4. دارنده پروانه­ای که مشمول لغو می­شود، باید در مهلت ابلاغی سازمان نسبت به انجام تعهدات موضوع بند­های ذیل اقدام کند:
  1. تسویه حساب تمام بدهی­های مالی در خصوص مواد 8 و 16 تا زمان لغو پروانه؛
  2. تعیین تکلیف کلیه تعهدات به سایر دارندگان پروانه؛
  3. تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛
  4. تعیین تکلیف کلیه تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد؛
 5. در صورت عدم تسویه‌حساب تمام بدهی­های مالی دارنده پروانه در مهلت ابلاغی، سازمان می‌تواند نسبت به ضبط تمام یا بخشی از ضمانت‌نامه­های موجود نزد سازمان اقدام می‌کند. در صورت عدم تکافوی مبلغ ضمانت­نامه­های مذکور، سازمان می‌تواند ضمن ضبط ضمانت­نامه، پروانه را تعلیق یا مدت اعتبار آن را کاهش دهد و/یا لغو کند و حق سازمان به جهت دریافت مبلغ مابه­التفاوت بدهی­های دارنده پروانه، از طریق پیگیری از مراجع قانونی محفوظ است.
 6. دارنده پروانه­ای که به هر دلیل، پروانه آن لغو شده تا مدت پنج سال حق ارایه هرگونه درخواست به منظور اخذ مجوز یا فعالیت در حوزه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را نخواهد داشت.

16. جریمه‌های تخلفات و نقض تعهدات

 1. در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دارنده پروانه مطابق پیوست شماره دو اقدام خواهد شد.
 2. در صورتی­که دارنده پروانه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، سازمان می­تواند برای مطالبه وجه جریمه از محل ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات اقدام کند.
 3. در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف جریمه مربوط به هر مورد به‌صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.
 4. در صورتی که ثابت شود عدم صدور مجوز از مراجع ذی‌ربط نظیر شهرداری و وزارت نیرو ، موجب عدم اجرای تعهدات اجرا و توسعه پورت‌های منصوبه همان شهر/روستا شده است، دارنده پروانه مشمول جریمه نمی‌شود.

​17. امنیت ملی

 1. دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات امنیت ملی، دفاعی و اعمال اختیارات دستگاه‌های امنیتی، تمام تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمام موارد مورد نیاز مراجع فوق‌الذکر که از سوی سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود، بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجراست.
 2. شروع فعالیت دارنده پروانه منوط به تامین الزامات پیوست امنیتی و اخذ تاییدیه مربوط از وزارت اطلاعات است و درصورتی که به هر دلیل تامین تمام یا قسمتی از نیازها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، تا زمان احیای آن­ها فعالیت در آن موضوع یا محدوده متوقف می­شود.

18. پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری

 1. رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می­شود الزامی است؛
 2. دارنده پروانه موظف است ارتباطات اضطراری مراکز امدادی،‌ انتظامی، اورژانس و امنیتی را در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه فراهم کند.

19.شرایط رقابت

دارنده پروانه باید در ارایه خدمات موضوع پروانه، قوانین و مقررات مربوط به رقابت را رعایت کند؛

20.انصراف از ادامه فعالیت

 1. در صورتی‌که دارنده پروانه پیش از پایان مدت اعتبار پروانه، متقاضی انصراف از ادامه فعالیت باشد، باید درخواست کتبی خود را به سازمان ارایه کند.
 2. در صورت تقاضای دارنده پروانه برای انصراف از ادامه فعالیت، سازمان مجاز است در صورتی‌که شرایط لغو بر پروانه حاکم نشده باشد، با دریافت مبالغ بدهی دارنده پروانه از قبیل تسهیم درآمد، مبالغ خدمات عمومی اجباری (USO)، حق سازمان و مبالغ جریمه‌ متعلقه تا تاریخ انصراف، پروانه را لغو و مجوز خروج دارنده پروانه را صادر کند.  
 3. از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان، به دارنده پروانه تا شش ماه مهلت داده می­شود تا نسبت به انجام تعهدات ذیل اقدام کند. در صورت تایید انجام تعهدات مذکور توسط سازمان، پروانه اعطا شده به وی لغو می­شود؛
  1. تسویه حساب تمام بدهی­های مالی در خصوص مواد 8 و 16 تا پایان سال مالی زمان ارایه درخواست انصراف از ادامه فعالیت دارنده پروانه؛
  2. تعیین تکلیف کلیه تعهدات به سایر دارندگان پروانه؛
 4. تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛
 5. تعیین تکلیف کلیه تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد؛
 6. از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان تا زمان لغو پروانه، دارنده پروانه حق انعقاد قرارداد­های جدید و یا تمدید قرارداد­های قبلی برای ارایه خدمات موضوع پروانه را ندارد.
 7. سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند 20-3 به دارنده پروانه، فرایند لغو پروانه را به صورت عمومی اطلاع­رسانی خواهد کرد.

21. سایر مقررات

 1. هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تصویب و به دارندگان پروانه ابلاغ شود، برای دارنده پروانه لازم­الاجرا است؛
 2. در صورتی که ارایه خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز قانونی دیگر باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی مربوط است؛
 3. دارنده پروانه حق ندارد بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان، حقوق، امتیازات و منافع پروانه را تحت هر عنوان و به هر صورت قابل تصور از قبیل بیع، وکالت، اجاره و صلح به غیر منتقل کند؛
 4. سازمان می­تواند براساس شرایط و ضوابط این مصوبه نسبت به صدور پروانه، بدون محدودیت در تعداد، برای متقاضیان اقدام کند؛
 5. هریک از دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات که مایل به اخذ این پروانه نباشند یا شرایط اخذ این پروانه را بر اساس مفاد این مصوبه نداشته باشند، می‌توانند در چارچوب پروانه خود به فعالیت ادامه دهند.
 6. دارنده پروانه می‌تواند از کلیه فناوری‌های ثابت و/یا سیار دارای استاندارهای بین‌المللی و مورد تایید سازمان در چارچوب خدمات و شبکه موضوع پروانه استفاده کند.
 7. سازمان موظف است در صورت درخواست دارنده پروانه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور، در خصوص اخذ مجوزهای لازم از قبیل مجوزهای شهرداری، حق عبور استفاده از تجهیزات وزارت نیرو و موارد مشابه، برای ایجاد شبکه، مساعدت کند.
 8. متقاضی باید پیشنهادات خود را در خصوص جدول پیوست 1، برای یک دوره 5 ساله ارایه کند. شروع تعهدات پیشنهادی حداکثر می‌تواند یک‌سال بعد از صدور پروانه برای متقاضی باشد.
 9. کاهش مبلغ تسهیم درآمد بر اساس تعهدات پیشنهادی متقاضی در پایان هر سال توسط سازمان مورد سنجش قرار گرفته و نسبت به تحقق تعهد پیشنهادی، مبلغ تسهیم درآمد همان سال کاهش خواهد یافت.
 10. تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

پیوست شماره 1- جداول کاهش تسهیم درآمد برای متقاضیان دریافت پروانه

نیازهای اجرا وتوسعه در حوزه ثابت ( ایجاد پورت دسترسی FTTx و ظرفیت انتقال شهری)

01

 

 1. منظور از هشت شهر بزرگ در بند 1 جدول شهرهای  تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، اهواز، تبریز و کرج است.
 2. تخفیف حاصل از ایجاد پورت دسترسی در پایان هر سال و بعد از ارزیابی سازمان و در صورت تحقق پورت منصوبه (Home Passed) پیشنهادی، در تسهیم درآمد همان سال، مطابق بند 8-3 اعمال می‌شود و به سال بعد منتقل نخواهد شد. 
 3. سازمان می‌تواند با توافق با دارنده پروانه و بر اساس تعداد متقاضی در هر سال نسبت به تغییر تعهدات در هر سال اقدام کند.
 4. دارنده پروانه موظف است تا ظرفیت پیش بینی شده در هر PoP ایجاد شده در جدول فوق را مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود و از طریق پورت های 1G و 10G و بالاتر به سایر دارندگان پروانه از سازمان واگذار کند.

پیوست شماره 2 – جریمه­ های تخلفات و نقض تعهدات

02

 


[1] Convegent Network and Service Provider (CNSP)

[2] Portability

[3] Mobility

[4] Accounting Separation

[5] Customer Care

[6] National Roaming

[7] Mobile Number Portability

 

ارسال نظر