تست شخصیت؛ شما وفادارید یا خودپسند؟

خودبینی چیست؟ من مطمئن هستم که شما دوست دارید از دست افراد خودبین فرار کنید. کسانی که فقط در مورد خود صحبت می کنند و فکر می کنند از دیگران بهتر هستند. با این تست معلوم می شود چه شخصیتی دارید؟

تست شخصیت؛ شما وفادارید یا خودپسند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین،خودبینی عموماً به عنوان مکانیسم جبران ناامنی و اعتماد به نفس زیاد عمل می کند. این یک ویژگی شخصیتی است که در کودکی شکل میگیرد. در حالی که هر کسی می تواند در هر زمان معینی از زندگی خود بیهوده رفتار کند و دچار خودبینی شود، اما اغلب اوقات الگوی پایدار برای زندگی است. اگر این یک ویژگی شخصیتی باشد ، اصلاح آن دشوار خواهد بود ، گرچه غیرممکن نیست.

فرض کنید در اتوبوس نشته اید و این چهار فرد سرپا هستند، از تصویر معلوم است که هر چهار نفر اعصابانی و منتظر هستند که شما جای خود را به آن ها دهید، خب شما برای کدام فرد از جای خود بلند می شوید؟ خانم باردار؟ پیرزن؟ فرد مجروح؟ فقیر؟

شما جایتان را به کدامیک از این افراد در تصویر می دهید؟

 تست شخصیت

شماره یک

اگر برای خانم باردار (شماره یک) حاضر هستند بلند شوید شما ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ دارید و فردی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ + ﻣﺪﺭﻥ هستید و  ﺍﻣﺎ ﺗﺎ حدی هم ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ.

شماره دو

دوستدار خانواده ای که در آن متولد و بزرگ شده اید و اینکه فردی وابسته به سنت، آرام و ملایم و وفادار هستید، پس برای همین این گزینه را انتخاب کردید.

شماره سه

اگر شما این گزینه را انتخاب کردید و حاظر هستید برای فرد مجروح بلد شوید، بنابرین شما فردی ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ، ﻋﺠﻮﻝ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ هستید که شاید بهتر است این ویژگی عجول بودن را از خود دور کنید

شماره چهار

آیا شما برای فرد فقیر بلند می شوید؟ پس بنابرین شما فردی ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﭘﯿﺸﺮﻭ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮ منطقی هستید.

اگر از جای خود بلند نمی شوید

فردی خودپسند و خودخواه هستید که نسبت به انسان ها دور و برتان کینه دارید و بنابرین این باعث شده که ﺑﺮﺍﯼ همنوعان و ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ هیچ ﺍﺭﺯشی ﻗﺎﺋﻞ نباشید و باید در انسانیت خود شک کرده و در رفتار خود تجدید نظر کنید.

منبع: cafemaghz
ارسال نظر
ارسال نظر