کد خبر 573136

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۸مهر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز بیست و هشتم مهرماه پخش می‌شود به شرح زیر است:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
کار آفرینی  - پایه۱۱- رشته شایستگی غیر فنی  -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا٩
معماری داخلی فضای تجاری - پایه ۱۲- رشته معماری داخلی  - شاخه فنی و حرفه ای 
ساعت ۹:۰۰تا۹:۳۰
مهارت های ارتباطی و مشارکتی  - پایه ۱۱- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای 

 ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
آشنایی با اجرای پرینتر لیزری  -پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای 
ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه  - پایه  ۱۲ - رشته مکانیک خودرو    - شاخه فنی و حرفه ای 
ساعت ۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۲ - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش 
۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰
بازی و ریاضی 
پایه اول 
ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰
علوم تجربی 
پایه دوم 
ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش 
پایه سوم 
ساعت۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰
مطالعه و مهارت های اجتماعی 
پایه چهارم 
ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی 
پایه پنجم 
ساعت۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی 
پایه ششم 
ساعت۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان 
پیش دبستانی 

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی
 پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی 
پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی 
پایه نهم 

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
عربی
پایه نهم

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
 فیزیک سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی
  
 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
 زیست شناسی یک  - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
 فیزیک سه  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

 شبکه قرآن:
ساعت۸ 
علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  پایه پنجم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن  پایه پنجم دبستان
ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول 
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم 

ارسال نظر