کد خبر 571345

چقدر از ظرفیت های کنکور ارشد خالی ماند؟

تعداد پذیرفته شدگان و ظرفیت و درصد خالی مانده دانشگاه‌ علمی کاربردی در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طی دو سال گذشته اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، آمار ظرفیت، تعداد پذیرفته شده و درصد خالی مانده پذیرش  آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد.

بر همین اساس برای کاردانی‌ها تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۸ تعداد ۴۶۰۸۱ دانشجو و درصد خالی مانده ۱۸۱۹۴۵ و ظرفیت ۲۲۸۰۲۶ نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها در این دانشگاه ۷۲.۷۹ نفر بوده است.

در سال گذشته هم تعداد پذیرفته شدگان آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تعداد ۶۱۸۴۶ دانشجو و درصد خالی مانده ۱۵۲۷۹۸ و ظرفیت ۲۱۴۶۴۴ نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها در این دانشگاه ۷۱.۱۹ نفر بوده است.

در سال جاری هم تعداد پذیرفته شدگان آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تعداد ۶۰۹۷۳ دانشجو و درصد خالی مانده ۱۵۱۳۶۱ و ظرفیت نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها ۷۱.۲۸ نفر در این دانشگاه بوده است.

اما تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۸ تعداد ۴۲۸۲۱ دانشجو و درصد خالی مانده ۱۱۵۳۰۲ و ظرفیت ۱۵۸۱۲۳ نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها ۷۲۰۹۲ نفر در این دانشگاه بوده است.

تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۹ تعداد ۴۴۴۱۱ دانشجو و درصد خالی مانده ۹۱۲۸۵ و ظرفیت ۱۳۵۶۹۶ نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها ۶۷.۲۷ نفر در این دانشگاه بوده است.

در سال جاری تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی تعداد ۴۴۲۱۸ دانشجو و درصد خالی مانده ۹۵۲۴۱ و ظرفیت ۱۳۹۴۵۹ نفر بوده که از این میان درصد خالی صندلی‌ها ۶۸.۲۹ نفر در این دانشگاه بوده است.

دانشگاه‌های نوبت دوم

در دانشگاه‌های نوبت دوم یا شبانه در سال ۹۸ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۳۰۲۶۶، ظرفیت ۸۲۶۹ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۱۹۹۷ و درصد خالی ۷۲.۶۸ بوده است.

در سال ۹۹ آمار ظرفیت دانشگاه‌های نوبت دوم برای پذیرش دانشجویان ۲۹۳۸، ظرفیت ۱۷۲۹۸ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۴۳۶۰ و درصد خالی ۸۳.۲ بوده است.

در سال ۱۴۰۰ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۱۸۷۷۷، ظرفیت ۴۸۱۶ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۳۹۶۱ و ۷۴.۳۵ درصد خالی بوده است.

دانشگاه‌های غیر انتفاعی

در دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۹۸ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۱۶۹۷۸، ظرفیت ۱۷۱۷۴۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۵۴۷۶۲ و ۹۰.۱۱ درصد خالی بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۶۹۹۱، ظرفیت ۱۵۹۷۴۶ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۵۲۷۵۵ و ۹۵.۶۲ درصد خالی بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۱۱۲۱۶، ظرفیت ۱۴۴۷۲۵ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۳۳۵۰۹ و درصد خالی ۹۲.۲۵ بوده است.

دانشگاه‌های مجازی دولتی

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۳۲، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۸۸ و درصد خالی ۷۳.۳۳ بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۲۰، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۰۰ و درصد خالی ۸۳.۳۳ بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۵۸، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۶۲ و درصد خالی ۵۱.۶۷ بوده است.

ارسال نظر