کد خبر 558000

ارث فرد مجرد به چه کسی می رسد؟

طبق قانون تقسیم ارث که در آن طبقات وراث مشخص شده و به نسبت درجه نزدیکی به متوفی این طبقات تقسیم‌بندی شده‌اند هر کسی که فوت کند و مالی از وی باقی بماند و وارثی هم داشته باشد اموال او باید به نسبت سهم‌شان بین آن‌ها تقسیم شود؛ در این تصویر ببینید در مورد ارث فرد مجرد چه قوانینی وجود دارد.

ارسال نظر