کد خبر 552711

اطلاعات غلط در خصوص کرونا در بین مردم جا افتاده است

به گزارش نیویورک تایمز، تحقیقات نشان می‌دهد اطلاعات غلطی در خصوص کرونا پس از کاهش آن در بهار، در بین مردم جاافتاده است. این اطلاعات ضدواکسن غلط به صورتی است که مردم می‌توانند آن‌ها را با هر سویه جدید نیز ادامه دهند.

ارسال نظر