کد خبر 551196

اثرگذاری ۹۳درصدی واکسن مدرنا

مدرنا ادعا می‌کند که واکسنش تا شش ماه پس از تزریق دز دوم ۹۳درصد موثر خواهد بود.

ارسال نظر