کد خبر 571249

حال این روزهای مریم کاویانی + عکس

مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت : من با دلیل شادم! چون گذشته را طورى میگذرونم که خوبیهایش را توشه راهم و بدیهایش را میبخشم به خودش / من با دلیل شادم! / چون حال را هدیه میدانم و سعی میکنم از بودن در آن لذت ببرم ، و باور دارم بدیهایش قرار است بخشیده شود. / من با دلیل شادم! / چون آینده را یک امید و انگیزه میدانم و برای رسیدن به آن کفش هایم را به پا مى کنم و با کوله بار زندگیم ، راه ، را ادامه میدهم به امید رسیدن به آرمان هایم

ارسال نظر