کد خبر 556805

باز هم انفجار در کابل

منابه خبربی از یک انفجار مهیب دیگر در کابل خبر دادند.

ارسال نظر