کد خبر 214905

خروج کالا از گمرک تنها از طریق رویه صادرات مجاز است

دستورالعمل جدید گمرک/ ممنوعیت فروش کالای قاچاق در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گمرک ایران دستورالعمل صادرات کالای قاچاق مکشوفه را ابلاغ کرد که بر اساس آن، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای خریداری شده محسوب نمی شود.

بر اساس دستورالعمل صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است، از این پس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در چارچوب ضوابط مندرج در قانون تاسیس و آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه، اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی با سامانه پنجره واحد گمرک تبادل کرده و با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش برای طرح در مزایده تعیین کند.

با توجه به اینکه اکثر کالاهای قاچاق مکشوفه در ردیف کالاهای تولید خارج از کشور بوده و ارزش کالای صادراتی مندرج در پنجره واحد بر اساس کالاهای تولید داخل است، قیمت پایه فروش بر اساس نرخ روز مندرج در پنجره واخد گمرک توسط سازمان محاسبه می شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف شده با همکاری گمرک قبل از هرگونه اقدام در خصوص فروش، ضمن احراز ضوابط حاکم بر صدور کالا از جمله تعیین مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ممنوع بودن کالای صادراتی، کد تعرفه گمرکی و عوارض صاداتی را به متقایان خرید اعلام کند.

کالای فروخته شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان کالای ورود قطعی تلقی و با استفاده از رویه صادرات از محل ورود قطی ربا رعایت ضوابط این دستور العمل صادر می شود.

میزان و نوع تضامینی را که خریدار در ماده 7 آیین نامه اجرایی مکلف به سپردن آن است،به طور دقیق در اسناد مربوط به شرایط فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مندرج می شود.

عبارت های «کالاهای خریداری شده لزوماً به خارج از کشور صادر می گردد و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی شود» و «پس از ورود کالا به انبارهای موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی کالا مشمول مقررات امور گمرکی خواهد بود» در آگهی های فروش و اسناد نقل و انتقال سازمان درج می شود.

پس از انجام فرآیند فروش کالا توسط سازمان پلمپ و با حضور خریدار و به همراه نماینده حراست سازمان به گمرک مورد نظر برای صادرات منتقل می شود.

مسیر و زمان حمل کالا، مشخصات کالا، مالک، حامل و وسیله نقلیه برای انجام نظارت های لازم تا تاریخ ورود کالا به گمرک مقصد از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نیروی انتظامی اعلام می شود.

پس از تحویل کالا به انبارهای مورد نظر و تایید و اعلام خروج کالاهای صادراتی توسط گمرکات ذیربط، وجه نقد ضمانت نامه های بانکی و یا وثیقه ملکی سپرده شده خریدار از سوی سازمان عودت داده می شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در حواله های فروش صادرات عبارت « فروش به شرط صادرات» و نام گمرک صادر کننده کالا را قید کند.

پس از صدور کالا از سوی خریدار گمرک موظف به اعلام مراتب خروج قطعی کالا از کشور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. خروج کالا از گمرک تنها از طریق رویه صادرات مجاز است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر