بازار ارز هم از ابتدای سال عمدتا نوسان افزایشی داشت و در پنج ماه اخیر قیمت دلار ۱۰.۴درصد افزایش داشت. (منبع)

ارسال نظر