با مصوبه هیات مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای تولیدی در کشور از امروز ۱۵ درصد افزایش یافت. (منبع)

 

ارسال نظر