قیمت نفت برنت افت ۶درصدی برای هفته گذشته ثبت کرد که بیشترین ضرر آن در طول چهار ماه اخیر بود. (منبع)

 

ارسال نظر