در دومین هفته مرداد ماه با رشد ۶.۸درصدی شاخص بورس، بیشترین بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران بازار سرمایه شد. (منبع)

 

ارسال نظر