در هفته پایانی بهمن ماه بورس روند مثبتی داشت و بازدهی آن به ۲درصد رسید. (منبع)

 

ارسال نظر