استخدام کادر تولید، مینا کاری، نیروی فنی در شرکت یاسان

شرکت یاسان در راستای ارتقاء کیفی و توسعه و افتخار آفرینی، دارای تکنولوژی روز جهانی در تهران با شرایط زیر استخدام می نماید.

Capture

آدرس ایمیل: job.yasan@gmail.com

تلفن: 02133958928

ارسال نظر