اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۲ بهمن ماه / بیشترین ارزش معاملات اخزا در سررسید خرداد ۱۴۰۴ ثبت شد

همانند روز گذشته بیشترین ارزش معاملات اخزا مربوط نماد اخزا ۱۰۱ با سررسید خرداد ۱۴۰۴ به ارزش ۳۳ میلیارد تومان بود که مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد سیاست عرضه تدریجی آن را دارد. همچنین نماد تامین۰۵ ارزش معاملات قابل توجه۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۲ بهمن ماه / بیشترین ارزش معاملات اخزا در سررسید خرداد ۱۴۰۴ ثبت شد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۵۱میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۱ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۷ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد، گام و شرکتی نیز به ترتیب ۱۸۲ ، ۱۰۳ و ۶۰۸ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات(میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی

گزارش بازار بدهی

گزارش بازار بدهی

گزارش بازار بدهی

اوراق اراد  با نرخ ۱۸.۸ الی۲۶.۸ درصد معامله شدند و اوراق افاد نیز معامله نشد. اراد۲۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۴ درصدی و ارزش معاملات ۷۹ میلیارد تومانی، بیش‌ترین ارزش معاملات را ثبت کرد. نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۴.۱% بالاتر بود. در اوراق شرکتی نیز حجم معاملات قابل توجه ۶۰۷ میلیارد تومانی ثبت شد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به نماد تامین۰۵ با نرخ ۱۹.۹ درصدی بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی

تهیه شده در واحد تحلیل صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آریا (پربازده‌ترین صندوق درآمد ثابت در یک سال گذشته)

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ارسال نظر
ارسال نظر