ارزش سهام عدالت من (۲۰ تیرماه)

ارزش سهام عدالت، ۱.۳ درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت من (۲۰ تیرماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز شنبه (۱۸ تیرماه)، ۱.۳درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۰۹هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش هر یک از این سبدها، به ترتیب به ۸ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان، ۱۵ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان و ۷ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت

 

ارسال نظر
ارسال نظر