قیمت نیشکر
  • مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش ۱۲ درصدی واردات شکر با افزایش تولید داخل خبر داد.

عناوین بیشتر