قصه گویی
  • متخصص زبان شناسی گفت: قصه گفتن برای فرزندان در هنگام شب باعث می شود فرزند قوه تخیلش را درگیر کند و با ذهن باز بیاموزد.

  • دیگر مثل گذشته‌ها نیست که مادران خانه‌داری را پیشه کرده و بیشترین زمان خود را با فرزندانشان سپری کنند. تغییر سبک زندگی…

  • حجت‌الاسلام محسن قرائتی می‌گوید: آخوندهای ما باید بلد باشند قصه بگویند؛ در حالی که فقط روضه می‌خوانند. مگر ما گاز…

عناوین بیشتر