قرارداد بیمه
  • شرکت‌های بیمه‌ای در برابر پرداخت خسارت مقاومت می‌کنند

    یک عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بیان کرد: بیمه از ضروریات هر کارگاه تولیدی است و اعضای…

عناوین بیشتر