شهرزاد دانشمندی
  • مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی؛

    مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از واریز وام یک میلیون تومانی به حساب نخستین گروه از سرپرستان خانوار یارانه بگیر بدون…

  • مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد؛

    مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص روند پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، گفت: ۱۵۴هزار نفر…

عناوین بیشتر