گمرک هوشمند
  • معاون برنامه ریزی گمرک گفت: با استقرار گمرک هوشمند درشش ماهه نخست سال ۹۸ کشفیات قاچاق با رشدی ۲۶۴ درصدی به بیش از…

  • سخنگوی گمرک گفت: خط آبی گمرکی ایران در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی می‌شود و قرار است در این خط همه خدمات کمرگی به طور…

  • رئیس کل گمرک ایران گفت: فعالان اقتصادی و شرکت های خوش حساب مالیاتی که هیچ بدهی به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند، از…

عناوین بیشتر