گرمخانه خاوران
  • رییس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران پاسخ می‌دهد؛

    مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در مورد وضعیت گرمخانه خاوران که موجبات گلایه شهرک های…

عناوین بیشتر