کیف الکترونیک پول
  • بررسی وظایف بانک‌ها در قبال کیف پول الکترونیک

    آنچه ضوابط بانک مرکزی برای صدور کیف پول الکترونیک نشان می‌دهد، شبکه بانکی کشور دارای وظایفی است که باید آن‌ها را به…

  • دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری توضیح داد؛

    دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف…

  • بانک مرکزی ابلاغ کرد:

    بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام…

عناوین بیشتر