کیان سلطانپور
  • مسئول آتش نشانی شهرداری نسیم شهر خبر داد؛

    مسئول آتش نشانی شهرداری نسیم شهر گفت: در پی انفجار ساختمان سه طبقه در نسیم شهر به ۳۰ساختمان و ۲۳خودرو خسارت وارد شد.

عناوین بیشتر